Westander ökar med 18 procent

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordhöga 39,7 miljoner kronor under årets första nio månader. Det är en ökning med 6,1 miljoner kronor eller 18 procent jämfört med motsvarande period 2020.

Westanders lönsamhet blev även den rekordhög. Rörelseresultatet uppgick till 9,7 miljoner kronor under de första nio månaderna 2021, att jämföra med 4,0 miljoner under motsvarande period förra året. Vinstmarginalen fördubblades från 12 till 24 procent.

– Hela intäktsökningen förklaras av en ökad byråintäkt per anställd. För helåret hoppas vi för första gången nå 1,7 miljoner kronor i byråintäkt per anställd, säger vd Patrik Westander.

Westander tillämpar en spärr mot övervinster. All eventuell vinst över en rörelsemarginal på cirka 12 procent av byråintäkten går till kollektiv vinstdelning och individuella lönehöjningar.

– Enbart septemberresultatet var på rekordhöga 2,4 miljoner kronor. Med ett starkt fjärde kvartal har vi nu god chans att sätta rekord i vinstdelning under 2021, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 6 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 45 miljoner 2020. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.