Westander ökar med 3,2 miljoner

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2006 blev 21,0 miljoner kronor, en ökning med 3,2 miljoner eller 18 procent jämfört med 2005.

– Vår snabba tillväxt är ett kvitto på Westanders framgångar som attraktiv arbetsgivare. Framtidens vinnare bland pr-byråerna är de som lyckas rekrytera kompetenta och engagerade nya konsulter, säger byråns vd Patrik Westander.

Westanders rörelseresultat uppgick till 5,4 miljoner kronor, motsvarande en vinstmarginal på 25 procent. Byråintäkten per anställd uppgick till 1,2 miljoner. Byråns bonusprogram innebär att 40 procent av vinsten delas ut i form av en årsbonus – lika för alla anställda.

– Målet med bonusprogrammet är att uppmuntra till lagarbete och goda insatser. Därför delar alla lika. Individuella bonusprogram sänder fel signaler, säger Patrik Westander.

Pr-byrån Westander har för närvarande 20 anställda, jämfört med 16 anställda för ett år sedan. Byrån har cirka 45 aktiva kundrelationer.

Westander utsågs under 2006 till Sveriges Bästa Pr-byrå av Resumé, till snabbväxande Gasellföretag av Dagens Industri och till ekonomiskt högpresterande Superföretag av Veckans Affärer.