Westander ökar med 3,5 miljoner

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2016 blev rekordstora 38,9 miljoner kronor, en ökning med 3,5 miljoner eller tio procent jämfört med 2015. Byråintäkten per anställd ökade till 1,4 miljoner.

Det är ökad efterfrågan från näringslivet, snarare än offentliga upphandlingar, som driver Westanders fortsatta expansion. Företag svarade 2016 för 65 procent av Westanders byråintäkt, medan intresseorganisationer stod för 25 procent och myndigheter för resterande 10 procent.

– Vi har de senaste tio åren vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Westander konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger vd Patrik Westander.

Westanders intäkter från lobbyinguppdrag uppgick förra året till rekordstora 8,0 miljoner kronor, en ökning med 2,0 miljoner eller 35 procent jämfört med 2015. Lobbyinguppdrag stod därmed för 21 procent av den samlade byråintäkten.

– Lobbying är en viktig del av demokratin. Med den nya specialistenheten Westander Politik och Opinion har vi blivit ännu bättre på att hjälpa våra uppdragsgivare inom politisk påverkan, säger Patrik Westander.

Westander har utsetts till Årets stora pr-byrå av analysföretaget Regi fem gånger under de senaste åtta åren. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 39 miljoner 2016. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Westanders resultat för 2016 publiceras den 20 januari.