Westander sexa i löneligan

JKL, Springtime och Kreab var under 2012 de tre pr-byråer som hade de högsta lönekostnaderna per anställd bland de största pr-byråerna. Westander nådde därmed inte sitt lönemål att tillhöra topp tre bland de stora pr-byråerna.

– Det känns trist att vi missar lönemålet och rasar från tredje till sjätte plats i löneligan. Vi höjde lönerna med rekordhöga elva procent i början av 2012, men lönsamheten och den kollektiva bonusen minskade för mycket för att vi skulle behålla vår position, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander har som lönemål att vara topp tre i lönekostnader per anställd, inklusive pensionskostnader, bland de stora pr-byråerna. Med lönemålet topp tre vill företaget bidra till en ökad höglönekonkurrens. Under 2011 nådde Westander för första gången målet och hade de tredje högsta lönekostnaderna per anställd bland Sveriges största pr-byråer.

– På Westander ser vi lön som en kortsiktig motivationsfaktor, men det är inte rimligt att vi ska vara först på sjätte plats bland de stora pr-byråerna, säger Patrik Westander.

Enligt Affärsvärldens årliga konsultundersökning Konsultguiden var det totalt 20 pr-byråer som 2012 hade en byråintäkt över 25 miljoner kronor. Därmed uppfyllde byråerna analysföretaget Regis kriterium för ”stora pr-byråer”. Så här ser topplistan ut gällande lönekostnader per anställd för de stora pr-byråerna:

1. JKL: 1 208 tkr
2. Springtime: 1 088 tkr
3. Kreab Gavin Anderson: 1 081
4. Diplomat Communications: 947 tkr
5. Hallvarsson & Halvarsson: 940 tkr
6. Westander: 912 tkr
7. Gullers Grupp: 870 tkr
8. Prime: 857 tkr
9. JG Communication: 839 tkr
10. Intellecta: 836 tkr

Se Guldbolag.se för lön per anställd. Lön per anställd utgår från årsredovisningen och beräknas som löner, andra ersättningar inklusive pensionskostnader och sociala kostnader dividerat med medelantalet anställda.