Westander släpper årets pr-handbok

Westander Publicitet & Påverkan presenterar idag Westanders pr-handbok 2003. Nära tusen företag och organisationer samt flera hundra politiker och journalister får i dagarna en pr-handbok i posten.

Westanders pr-handbok är tänkt att fungera som både inspirationskälla och checklista för den som vill jobba långsiktigt och systematiskt med medierelationer och/eller lobbying.

– Det är viktigt att så många som möjligt får tillgång till pr-branschens kunskaper om bland annat mediernas nyhetsvärdering och de politiska processerna, säger vd Patrik Westander.

Westanders pr-handbok 2003 har skickats till cirka 500 företag, 349 riksdagsledamöter, 180 intresseorganisationer, 80 myndigheter, 50 kommittéer, 50 redaktioner och 45 reklambyråer.

– Vi kombinerar utskicket till riksdagsledamöterna med att uppmuntra riksdagen att gå i bräschen för öppen lobbying. Det är hög tid att de offentliga uppdragsgivarna börjar inkludera specifika öppenhetskrav i sina upphandlingskriterier för pr-byråtjänster, säger Patrik Westander.

Westander är en uppstickare i pr-branschen som utmanar de större pr-byråerna, bland annat genom att öppet redovisa alla lobbyuppdrag. Företaget ökade byråintäkten under 2002 med 63 procent eller två miljoner kronor. På en vikande pr-marknad är Westander därmed en av Sveriges snabbast växande pr-byråer.