Westander slår intäktsrekord

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 18,2 miljoner kronor under första halvåret, en ökning med 0,1 miljoner eller en procent jämfört med motsvarande period 2014. Vinstmarginalen minskade samtidigt till elva procent.

Westanders rörelseresultat var 2,0 miljoner kronor under första halvåret 2015, att jämföra med 4,1 miljoner under första halvåret förra året.

– Vi gläds åt ett nytt intäktsrekord. Att vinsten minskar förklaras av våra framtidsinvesteringar i höjda löner och nyrekryteringar, säger Westanders vd Patrik Westander.

Byrån höjde lönerna med fem procent från den 1 januari och har i dag 20 procent fler anställda än för ett år sedan. Westander är nu 35 anställda och nådde under 2014 en byråintäkt på 35 miljoner kronor.

– Prognosen för andra halvåret ser bra ut. Vi hoppas kunna anställa tre–fyra nya konsulter i höstens rekryteringsrunda. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer, säger Patrik Westander.

De tio största uppdragsgivarna stod för 52 procent av Westanders byråintäkt under första halvåret. Företag svarade för 67 procent av byråintäkten, medan intresseorganisationer stod för 25 procent och myndigheter för resterande 8 procent. Medierelationer utgjorde 81 procent av byråintäkten och lobbying svarade för 19 procent.

Westander har under fem av de senaste sju åren utsetts till Årets Byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.