Westander slår intäktsrekord

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 23,1 miljoner kronor under första halvåret 2017, en ökning med 1,0 miljon eller 4,3 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Westanders lönsamhet blev också rekordhög, trots en lönehöjning med elva procent från årsskiftet. Rörelseresultatet uppgick till 6,7 miljoner kronor under första halvåret, att jämföra med 5,9 miljoner under första halvåret 2016.

Det starka halvåret förklaras av en fortsatt växande andel löpande samarbeten. Antalet kunder i intervallet 0,5–1,5 miljoner kronor per år ökade till 26 under första halvåret, att jämföra med 22 kunder motsvarande period förra året.

– Ett samarbete med Westander kostar cirka en miljon kronor per år. Då finns dels utrymme för våra konsulter att vara proaktiva, dels goda förutsättningar att nå kundens mål utan att skapa ett konsultberoende, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Sex av de senaste nio åren har Westander utsetts till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

– Vi avråder ofta från att inhandla pr-tjänster styckvis – utan handlingsplan, månadsmöten och omvärldsbevakning. Större delen av Westanders intäkter kommer numera från löpande pr-samarbeten där vi tillför struktur, driv och utifrånperspektiv, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 39 miljoner 2016. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2017

Visa fler