Westander slår intäktsrekord

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 33,8 miljoner kronor under årets första nio månader, en ökning med 4,2 miljoner eller 14 procent jämfört med motsvarande period 2017.

Westanders lönsamhet blev också rekordhög, trots att de anställda i juni fick en extra månadslön till en kostnad av 2,0 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 6,7 miljoner kronor under de första nio månaderna 2018, att jämföra med 5,9 miljoner under motsvarande period förra året.

– Pr-marknaden är urstark just nu. Vi är på toppen av högkonjunkturen och allt fler företag väljer att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander vänder sig främst till stora företag som vill kombinera affärs- och samhällsnytta genom att delta mer i samhällsdebatten. Företag svarade för rekordhöga 68 procent av byråintäkten under de första nio månaderna, medan intresseorganisationer stod för 23 procent och myndigheter för resterande 9 procent.

– Våra ekonomiska resultat är också ett kvitto på att Westanders grundläggande strategival fungerar. Vi konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

Sju av de senaste tio åren har Westander utsetts till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning. Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 40 miljoner 2017. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.