Westander slår intäktsrekord

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordhöga 14,8 miljoner kronor under första kvartalet, en ökning med 1,4 miljoner eller 11 procent jämfört med motsvarande period 2018.

Westanders rörelseresultat var 4,7 miljoner kronor, en minskning med 0,2 miljoner jämfört med första kvartalet 2018. Vinstminskningen beror på att Westander höjde lönerna med 6 procent från den 1 januari 2019.

– Våra rekordintäkter förklaras av en fortsatt urstark pr-marknad. Lågkonjunkturen lyser med sin frånvaro och allt fler företag väljer att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme, säger Westanders vd Patrik Westander.

Från den 1 april genomförde Westander en tidigare aviserad timprishöjning med 14 procent, till 2 400 kronor exklusive moms. Byrån höjer timpriset med mer än inflationen vart fjärde år för att skapa utrymme för lönehöjningar.

– Vi har redan god lönsamhet och kommer att använda prishöjningen till att höja våra konsulters löner. Westander konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 47 miljoner 2018. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.