Westander slår intäktsrekord

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordhöga 38,1 miljoner kronor under årets första nio månader, en ökning med 4,3 miljoner eller 13 procent jämfört med motsvarande period 2018.

Patrik Westander

Westanders lönsamhet blev även den rekordhög, trots att företaget höjde lönerna med 6 procent från den 1 januari. Rörelseresultat uppgick till 9,3 miljoner kronor under de första nio månaderna 2019, att jämföra med 6,7 miljoner under motsvarande period förra året.

– Vi har god draghjälp av både vårens timprishöjning och en fortsatt urstark pr-marknad. Enbart septemberresultatet var på rekordhöga 1,7 miljoner och det är högst troligt att vi nu sätter rekord i vinstdelning under 2019, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander tillämpar en lönsamhetsspärr som motsvarar ett rörelseresultat på cirka 12 procent av byråintäkten. All eventuell vinst över spärren går till kollektiv vinstdelning och individuella lönehöjningar. Från den 1 april genomförde byrån en timprishöjning med 14 procent till 2 400 kronor exklusive moms, lika för alla konsulter, tjänster och kunder.

– Genom att höja timpriset med mer än inflationen vart fjärde år skapar vi ett viktigt förändringstryck. Vi använder prishöjningar som ett instrument för att ständigt utveckla våra arbetsmetoder och höja kvaliteten på våra tjänster, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 47 miljoner 2018. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.