Westander snabbaste pr-gasellen

Pr-byråerna Westander (+244 procent) och Narva (+192 procent) är de enda pr-byråerna bland de snabbast växande företagen i Stockholms län. Reklambyrån Farfar (+312 procent) är den snabbast växande reklam-gasellen.

Igår var det Gasellfinal i Stockholms konserthus med prisutdelning av näringsminister Maud Olofsson. Det är affärstidningen Dagens Industri som utser Sveriges snabbväxande Gasellföretag. Samarbetspartner är Deloitte, SEB, Svenskt Näringsliv och Microsoft.

Under de senaste tre åren har Westanders omsättning ökat med 244 procent, medan Narvas omsättning ökat med 192 procent. Farfars omsättning har ökat med hela 312 procent, vilket placerar byrån främst bland totalt fem reklambyråer på tillväxtlistan för Stockholms län.

– Utnämningen till Gasellföretag är ett bra betyg på våra konsulters stora engagemang. Westander har gått rakt genom en tuff lågkonjunktur med god lönsamhet och en dryg tredubbling av omsättningen, säger byråns vd Patrik Westander.

Westanders omsättning har ökat till 17,5 miljoner 2005. Tillväxten har skett organiskt, inte genom köp av andra pr-byråer, och den har fortsatt under 2006. Westander har numera 19 anställda och cirka 35 aktiva kundrelationer.

Det totala antalet Gasellföretag i Sverige är 778 stycken, en ökning jämfört med föregående år då det fanns 652 Gaseller i landet. 25 procent av Gasellföretagen finns i Stockholms län. Sex procent av de snabbväxande företagen är konsultföretag.

Ett Gasellföretag har:

• offentliggjort minst fyra årsredovisningar
• en omsättning som överstiger tio miljoner kronor
• minst tio anställda
• de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen
• under samma period minst fördubblat sin omsättning
• ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
• i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
• sunda finanser.

Utnämningen till snabbväxande Gasellföretag är den andra större utmärkelse pr-byrån Westander fått under 2006. Westander utsågs i början av året till Sveriges Bästa Pr-byrå i branschtidningen Resumés kundundersökning.