Westander utses till Gasellföretag

Pr-byrån Westander har blivit utsedd till ett av de snabbast växande företagen i Sverige. Under de senaste tre åren har Westanders byråintäkt ökat med 173 procent. Det är affärstidningen Dagens Industri som utser Sveriges snabbväxande Gasellföretag.

– Jag är mycket stolt över att Westander nu utses till Gasellföretag för andra året i rad. Utnämningen är ett bra betyg på våra konsulters stora engagemang och kompetens, säger byråns vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har ökat med 173 procent under de senaste tre åren, från 7,7 miljoner 2003 till 21,0 miljoner 2006. Tillväxten har skett organiskt, inte genom köp av andra pr-byråer. Westander har nu 25 anställda och cirka 45 aktiva kundrelationer.

Det totala antalet Gasellföretag i Sverige var förra året 778 stycken. Sex procent av de snabbväxande företagen var konsultföretag. Antalet Gasellföretag har nästan halverats sedan toppåret 2001, då det fanns 1.455 Gaseller i landet. Årets tillväxtlista släpps i samband med att Sveriges Supergasell utses i Stockholm den 19 november.

Ett Gasellföretag har:

• offentliggjort minst fyra årsredovisningar
• en omsättning som överstiger tio miljoner kronor
• minst tio anställda
• de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen
• under samma period minst fördubblat sin omsättning
• ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
• i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
• sunda finanser.

Utnämningen till snabbväxande Gasellföretag är den andra större utmärkelse pr-byrån Westander fått under 2007. Westander utsågs tidigare i år, för andra året i rad, till Sveriges Bästa Pr-byrå i branschtidningen Resumés kundundersökning. Under 2006 utsågs Westander också till ekonomiskt högpresterande Superföretag av Veckans Affärer.