Westander utvidgar kollektiv bonus

Pr-byrån Westander vidareutvecklar sitt kollektiva bonussystem och inför ett vinsttak per anställd och år. All överskjutande lönsamhet går till årsbonusen – lika för alla anställda.

– Westanders vinsttak per anställd främjar de anställdas ekonomiska intressen och bidrar därigenom till företagets långsiktiga vinstmaximering. Syftet är att underlätta rekrytering och minska personalomsättningen i den kommande högkonjunkturen, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders bonussystem infördes 2002 och innebär att 40 procent av rörelseresultatet delas ut i form av en årsbonus – lika för alla anställda. Den nya ordningen innebär att all vinst utöver lönsamhetsmålet går till de anställdas kollektiva bonus.

Westanders lönsamhetsmål är 100.000 kronor i årsbonus och har överträffats fem av de senaste sju åren. Målet motsvarar en vinst på cirka 200.000 kronor per anställd och år.

– På grund av lågkonjunkturen och Westanders svaga första kvartal blir den praktiska betydelsen av vinsttaket sannolikt ingen eller mycket liten under 2009. Förhoppningsvis blir vinsttaket viktigare nästa år när vi får draghjälp av konjunkturen, säger Patrik Westander.

Westanders kollektiva bonus skapar lönsamhetsfokus, uppmuntrar till lagarbete och sänder positiva signaler för framtiden. Den medarbetare som jobbat på Westander under hela konjunkturcykeln 2002-2008 har hittills fått cirka 750.000 kronor i bonus.