Westander värvar från Kommerskollegium

Pr-byrån Westander har anställt Amelie Kvarnström, som senast arbetat med hållbarhetsanalys och policyutveckling på Kommerskollegium. Hon har tidigare arbetat på advokatbyrån Mannheimer Swartling.

­­– Jag vill hjälpa Westanders uppdragsgivare att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Företag som integrerar hållbarhet i hela verksamheten skapar både långsiktig lönsamhet och samhällsnytta, säger Amelie Kvarnström.

Amelie Kvarnström rekryteras till affärsområdet Westander Hållbarhet. Hon kommer närmast från Kommerskollegium, där hon har arbetat med hållbarhetsanalys och policyutveckling. Tidigare har hon arbetat med juridisk rådgivning på advokatbyrån Mannheimer Swartling.

– Amelie Kvarnström har bland annat med sig åtta års praktiska erfarenheter av att påverka EU:s handelspolitik i en hållbar riktning. Regelverk och internationella riktlinjer blir allt viktigare för företagens hållbarhetsarbete, säger Anders Wennerstrand, affärsområdeschef för Westander Hållbarhet.

Westander Hållbarhet hjälper företag att stärka sitt varumärke, arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor och bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 55 miljoner 2021. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.