Westander värvar från Sida

Pr-byrån Westander har anställt Wanja Kaufmann, senast programansvarig på Sidas Afghanistanenhet. Hon har tidigare bland annat varit internationell sekreterare för Grön Ungdom.

– Westander är en samhällsengagerad pr-byrå med hjärtat på rätt ställe. Jag ser fram emot att hjälpa fler företag och organisationer att delta i debatten och bidra till en positiv samhällsutveckling, inte minst på klimatområdet, säger Wanja Kaufmann.

Wanja Kaufmann rekryteras till affärsområdet Klimat och Energi. Hon var senast programansvarig på Sidas Afghanistanenhet. Tidigare har hon varit internationell sekreterare för Grön Ungdom och andra ambassadsekreterare på svenska ambassaden i Albanien. Wanja Kaufmann är politiskt aktiv inom Miljöpartiet och sitter i styrelsen för stiftelsen Green Forum.

– Wanja Kaufmann har praktisk erfarenhet av arbete med klimat och krisberedskap både inom politiken och på myndigheter. Hennes kompetens kommer att vara en stor tillgång för våra uppdragsgivare, säger Jessica Henryson, affärsområdeschef på Westander Klimat och Energi.

Westander Klimat och Energi analyserar, opinionsbildar och påverkar utvecklingen på klimat- och energiområdet. Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 29 miljoner kronor 2012 till 69 miljoner 2022. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.