Westander värvar skådespelare

Pr-byrån Westander har anställt Julia Högberg, senast copywriter på kommunikationsbyrån Wenderfalck. Tidigare har hon bland annat arbetat som skådespelare på Dramaten och som kreativ projektledare på Riksteatern.

– Westander lockade med sitt tydliga löfte om att samhällsengagemang värderas högt. Jag kommer att bidra med min samlade kunskap om hur ett budskap bäst når sin målgrupp, både genom det skrivna och det talade ordet, säger Julia Högberg.

Julia Högberg har arbetat mycket med storytelling som skådespelare, dramatiker och regissör. På Wenderfalck arbetade hon med att ta fram strategier och kreativa pr-kampanjer. Hon rekryteras till Westanders affärsområde Kris och Ledarskap.

– I dag ställs höga krav på att chefer och företag ska kunna berätta om sin verksamhet på ett engagerande sätt. Både teater och pr handlar om att förtjäna människors uppmärksamhet och Julia Högbergs bakgrund blir en stor tillgång, säger Birger Lycken, affärsområdeschef på Westander Kris och Ledarskap.

De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 6 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 45 miljoner 2020. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.