Westanders vinst minskar

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2013 blev 2,8 miljoner kronor, en minskning med 2,6 miljoner eller 49 procent jämfört med 2012. Vinstmarginalen minskade till 10 procent.

Byråintäkten blev 28,3 miljoner kronor, en minskning med 0,3 miljoner eller en procent jämfört med 2012. 1,1 miljoner kronor av vinsten delas ut i form av bonus till personalen. Den anställda som jobbat heltid hela året får därmed en bonus på 40 000 kronor, vilket kan jämföras med lönsamhetsmålet på 100 000 kronor i årsbonus.

– Vi är stolta över att byråintäkten är stabil i lågkonjunktur, men en bonus på 40 000 kronor är en besvikelse. Det är viktigt med en rejäl kollektiv bonus för att uppmuntra till samarbete och långsiktighet, säger vd Patrik Westander.

Westanders kostnader ökade med 1,6 miljoner under fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal 2012. Ökningen rör sig om engångskostnader kopplade till byråns lokalbyte. Westander flyttade under november in i dubbelt så stora lokaler vid Slussen. Återstående 1,0 miljoner av lönsamhetsminskningen förklaras av en minskad byråintäkt per anställd.

– De stora flyttrelaterade kostnaderna är en investering i framtiden. Men under 2014 blir det viktigt att åter höja byråintäkten per anställd från alltför låga 1,2 miljoner, säger Patrik Westander.

Westanders bonusprogram infördes 2002 och innebär att 40 procent av rörelseresultatet används till vinstdelning – lika för alla anställda. Byrån har under tolv år använt totalt 23 miljoner av vinstmedlen till bonusar.

Westander har nu 27 anställda och har som mål att växa till 35 anställda under 2014. Vårens rekryteringskampanj pågår för fullt, med sista ansökningsdatum den 23 januari.

Pressmeddelanden 2014

Visa fler