Westanders vinst minskar

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2017 blev 8,0 miljoner kronor, en minskning med 0,7 miljoner eller åtta procent jämfört med 2016. Vinstdelningen till de anställda blir 3,2 miljoner.

Westanders vinstdelning innebär att 40 procent av rörelseresultatet delas ut i form av bonus till personalen – lika för alla anställda. Den anställda som jobbat heltid hela året får därmed en bonus på 90 000 kronor, en minskning jämfört med förra årets bonus på 118 000 kronor.

– Det är viktigt med en rejäl kollektiv bonus för att uppmuntra till prestationsinriktat samarbete. Vinstdelningen leder till ökad kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Westanders vd Patrik Westander.

Sex av de senaste nio åren har Westander utsetts till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning. Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

– Vår filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete, utan att jobba övertid, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 40 miljoner 2017. Vårens rekryteringskampanj pågår för fullt, med sista ansökningsdatum den 25 januari.