Westanders vinst minskar

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2008 blev 6,2 miljoner kronor, en minskning med 0,3 miljoner jämfört med 2007.

Byråintäkten blev 25,9 miljoner, en ökning med 1,2 miljoner eller fem procent jämfört med 2007.

– Resultatet minskade något, men vi är glada att vi lyckades upprätthålla en god vinstmarginal. Westanders vinstdelning har förmodligen bidragit till att vi lättare kunnat möta den vikande konjunkturen under andra halvåret, säger byråns vd Patrik Westander.

Westanders rörelseresultat blev 6,2 miljoner kronor, motsvarande en vinstmarginal på 24 procent. Westanders vinstdelningsprogram innebär att 40 procent av rörelseresultatet används till vinstdelning – lika för alla anställda.

– Fler byråer borde överväga att införa vinstdelning, lika för alla, när konjunkturen snart slår med full kraft mot kommunikationsbranschen. Vinstdelning uppmuntrar till lagarbete, skapar lönsamhetsfokus och sänder positiva signaler för tiden efter lågkonjunkturen, säger Patrik Westander.

Pr-byrån Westander har för närvarande 21 anställda och cirka 60 aktiva kundrelationer. Westander har tre år i rad blivit utsedd till snabbväxande Gasellföretag av Dagens Industri.