Westanders vinst minskar

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2010 blev 5,4 miljoner kronor, en minskning med 0,9 miljoner eller 15 procent jämfört med 2009. Vinstmarginalen minskade till 21 procent.

Byråintäkten blev 26,1 miljoner, en ökning med 1,0 miljon eller fyra procent jämfört med 2009. 2,2 miljoner kronor av vinsten delas ut i form av bonus till personalen. Den anställda som jobbat heltid hela året kan därmed kvittera ut 95 000 kronor i bonus.

– Byråintäkten är rekordstor, men vi är retligt nog några tusenlappar från att nå lönsamhetsmålet på 100 000 kronor i bonus. Problemet är att Westanders byråintäkt per anställd var helt oförändrad på 1,4 miljoner, säger pr-byråns vd Patrik Westander.

Westander höjde nyligen timpriset med 12,5 procent, från 1 600 till 1 800 kronor exklusive moms, för att skapa utrymme för höjda löner.

Westanders bonusprogram infördes 2002 och innebär att 40 procent av rörelseresultatet används till vinstdelning – lika för alla anställda. Byrån har under nio år använt totalt 17 miljoner av vinstmedlen till bonusar.

– Alla tjänar på vinstdelning. Det vi som byråägare ger upp kortsiktigt vinner vi tillbaka långsiktigt. En rejäl kollektiv bonus uppmuntrar till samarbete i en lågkonjunktur och underlättar rekrytering i en högkonjunktur, säger Patrik Westander.

Westander har för närvarande 23 anställda och cirka 50 aktiva kundrelationer. Westander utsågs under förra året till såväl Årets Stora Pr-byrå i Regis och Dagens Industris kundundersökning som Kundens Bästa Pr-byrå i Novus och Resumés kundundersökning.

Pressmeddelanden 2011

Visa fler