Westanders vinst minskar

Pr-byrån Westander gjorde en vinst på 1,9 miljoner kronor under första kvartalet 2011, att jämföra med 2,1 miljoner under första kvartalet förra året. Vinstmarginalen uppgick till 27 procent.

Westanders byråintäkt var 7,0 miljoner under första kvartalet 2011, en minskning med tre procent från 7,2 miljoner under första kvartalet 2010.

Från den 1 april 2011 genomförde Westander en timprishöjning med 12,5 procent. Samma timprishöjning, från 1 600 till 1 800 kronor, genomfördes för nya uppdragsgivare redan från årsskiftet.

– Vårt genomsnittliga timpris under första kvartalet var bara 1 630 kronor och resultatet minskar något, men vi är glada att vi lyckas upprätthålla en god vinstmarginal. Under mars gör vi faktiskt vårt bästa månadsresultat någonsin, säger Westanders vd Patrik Westander.

Företagskunder svarade för 53 procent av Westanders byråintäkt under första kvartalet, medan intresseorganisationer stod för 27 procent och myndigheter för resterande 20 procent. Medierelationer utgjorde 72 procent av byråintäkten och lobbying stod för 28 procent.

Westander har för närvarande 20 anställda och cirka 50 aktiva kundrelationer. Byrån planerar att rekrytera 5-6 nya konsulter under 2011 och har som mål att växa till 35 anställda 2014.

– Vi har ett guldläge med mycket god beläggning och ett timpris som just höjts till 1 800 kronor. Westander kan erbjuda ett bra arbetsinnehåll, trivsel på jobbet och balans i livet. Vi vill påstå att vi är en särskilt bra arbetsplats för högpresterande småbarnsföräldrar, säger Patrik Westander.

Westander utsågs under 2010 till såväl Årets Stora Pr-byrå i Regis och Dagens Industris kundundersökning som Kundens Bästa Pr-byrå i Novus och Resumés kundundersökning.