Westanders vinst minskar

Pr-byrån Westander gjorde en vinst på 1,8 miljoner kronor under första kvartalet 2012, att jämföra med 1,9 miljoner under första kvartalet förra året.

– Vi är glada att vi lyckas upprätthålla en god vinstmarginal, trots att vi höjde lönerna med rekordhöga elva procent från årsskiftet, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt var 7,0 miljoner under första kvartalet 2012, vilket är oförändrat jämfört med första kvartalet 2011. Vinstmarginalen uppgick till 26 procent.

– Våra konsulters beläggning ökade successivt under kvartalet och i mars gjorde vi ett miljonresultat. En del av lågkonjunkturens handlingsförlamning har nu släppt och ersatts av ökad framtidstro och snabba beslut, säger Patrik Westander.

Westander är i slutfasen av vårens rekryteringskampanj för att värva fler lobbyister och pr-konsulter. Hittills har sju av 317 sökande rekryterats. Westander har för närvarande 24 anställda och har målet att växa till 35 anställda 2014.

– Under förra lågkonjunkturen var vi onödigt försiktiga med rekrytering. Med vårens lyckade rekryteringskampanj har vi lagt en god grund för att växa i den kommande högkonjunkturen, säger Patrik Westander.

Företagskunder svarade för 41 procent av Westanders byråintäkt under första kvartalet, medan intresseorganisationer stod för 37 procent och myndigheter för resterande 22 procent. Medierelationer utgjorde 76 procent av byråintäkten och lobbying stod för 24 procent.

Westander utsågs till Kundens Bästa Pr-byrå 2011 i Novus och Resumés kundundersökning.

Pressmeddelanden 2012

Visa fler