Westanders vinst ökar

Pr-byrån Westanders rörelseresultat uppgick till 2,2 miljoner kronor under andra kvartalet 2009, att jämföra med 2,0 miljoner under motsvarande period förra året. Företagets vinst har tidigare minskat tre kvartal i rad.

– Vi gör ett mycket starkt andra kvartal, i kronor räknat faktiskt det bästa vi någonsin gjort, säger pr-byrån Westanders vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt uppgick till 7,0 miljoner kronor under andra kvartalet, en minskning med fem procent från 7,4 miljoner under andra kvartalet förra året. Vinstmarginalen steg samtidigt till 32 procent. Företagets vinst har tidigare minskat tre kvartal i rad, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

– Det är för tidigt att prata om ett trendbrott efter ett enstaka kvartal. Men nog känns det som att en del av den ekonomiska krisens handlingsförlamning nu har släppt och ersatts av ökad framtidstro och snabba beslut, säger Patrik Westander.

Pr-byrån Westander har för närvarande 20 anställda och cirka 60 aktiva kundrelationer. Westander har vuxit med god lönsamhet varje år sedan starten år 2000 och planerar en fortsatt tillväxt genom rekrytering av fler pr-konsulter.

– Vi har tidigare varit försiktiga med rekrytering på grund av konjunkturen. Men efter sommaren är planen att rekrytera åtminstone tre konsulter med praktiska erfarenheter av medierelationer och lobbying, säger Patrik Westander.