Westanders vinst ökar

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2014 blev rekordstora 7,9 miljoner kronor, en ökning med 5,1 miljoner jämfört med 2013. Byråns lönsamhetsspärr slår till och vinstdelningen till personalen blir 3,5 miljoner.

Lönsamhetsrekordet kommer efter att Westander mer än fördubblat hyreskostnaderna genom att flytta till nya och dubbelt så stora lokaler vid Slussen i Stockholm. Byråintäkten blev 35,3 miljoner kronor, en ökning med 7,0 miljoner jämfört med 2013. Byråintäkten per anställd ökade till 1,5 miljoner.

Rekordbeloppet 3,5 miljoner kronor, drygt 40 procent av rörelseresultatet, delas ut i form av vinstdelning till personalen. Den anställda som jobbat heltid hela året får därmed en bonus på 119 000 kronor, vilket kan jämföras med förra årets bonus på 40 000 kronor.

– Vi är glada att Westanders lönsamhetsspärr nu slår till för tredje gången i företagets historia. Spärren skapar tydliga spelregler, förhindrar övervinster och bidrar till långsiktig vinstmaximering, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders lönsamhetsspärr motsvarar lönsamhetsmålet på 100 000 kronor i årsbonus, vilket innebär en kvarvarande vinst för företaget på cirka 185 000 kronor per anställd. All eventuell vinst över lönsamhetsspärren går till vinstdelningen – lika för alla anställda.

– Alla parter tjänar på en vinstdelning som uppmuntrar till prestationsinriktat samarbete. Den vinst vi som byråägare ger upp kortsiktigt vinner vi tillbaka långsiktigt i form av ökad kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

Westander har under fyra av de senaste sex åren blivit utsedd till Årets Stora Pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning. Byrån har i dag 30 anställda.