Westanders vinst ökar

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2018 blev rekordstora 9,9 miljoner kronor, en ökning med 1,9 miljoner eller 23 procent jämfört med 2017. Vinstdelningen till de anställda blir därmed 3,9 miljoner.

Westanders vinstdelning innebär att 40 procent av rörelseresultatet delas ut i form av bonus till personalen – lika för alla anställda. Den anställda som jobbat heltid hela året får därmed en bonus på 96 000 kr, en ökning jämfört med förra årets bonus på 90 000 kronor.

– Alla parter tjänar på en vinstdelning som uppmuntrar till prestationsinriktat samarbete. Den vinst vi som byråägare ger upp kortsiktigt vinner vi tillbaka långsiktigt i form av ökad kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Westanders vd Patrik Westander.

Sju av de senaste tio åren har Westander utsetts till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning. Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

– Vår filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete, utan att behöva jobba övertid, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 47 miljoner 2018. Vårens rekryteringskampanj pågår för fullt, med sista ansökningsdag den 24 januari.