Westanders vinst rasar

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev 24,4 miljoner kronor under årets första nio månader, en minskning med 1,0 miljoner eller fyra procent jämfört med motsvarande period 2014. Vinstmarginalen minskade till fem procent.

Westanders rörelseresultat var 1,2 miljoner kronor under de första nio månaderna 2015, att jämföra med 5,4 miljoner under motsvarande period förra året.

– Vinstraset kommer inte som en överraskning. Vi har gjort stora framtidsinvesteringar i höjda löner och nyrekryteringar, säger Westanders vd Patrik Westander.

Byrån höjde lönerna med fem procent från den 1 januari och har i dag 18 procent fler anställda än för ett år sedan. Westander är nu 33 anställda och nådde under 2014 en byråintäkt på 35 miljoner kronor.

– Efter ett miljonresultat i juni blev tredje kvartalet en besvikelse och vi kommer nu inte att nå årets lönsamhetsmål. Allt talar för att vinstdelningen hamnar långt under målet på 100 000 kronor per anställd, säger Patrik Westander.

De tio största uppdragsgivarna stod för 50 procent av Westanders byråintäkt under de första nio månaderna. Företag svarade för 66 procent av byråintäkten, medan intresseorganisationer stod för 26 procent och myndigheter för resterande 8 procent. Medierelationer utgjorde 82 procent av byråintäkten och lobbying svarade för 18 procent.

Westander har utsetts till Årets stora pr-byrå av analysföretaget Regi fem gånger under de senaste sju åren. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.