COP24 misslyckas med att anta vetenskaplig nyckelrapport / Ny forskning om biodrivmedel möts av stark kritik

30 november – 14 december

COP24 misslyckas med att anta vetenskaplig nyckelrapport
IPCC:s specialrapport om 1,5 graders uppvärmning hade en stor inverkan när den presenterades tidigare i höstas. Rapportens innehåll pekade på att världen är ur kurs från 1,5 gradersmålet och att det snarare tyder på att vi går mot 3 graders uppvärmning på slutet av århundradet. Rapporten togs fram på beställning av länderna som en del av Parisavtalet. På FN:s klimattoppmöte, COP24 i Katowice, tog det däremot abrupt stopp när USA, Saudiarabien, Ryssland och Kuwait protesterade mot att mötet skulle ”välkomna” rapporten. De fyra länderna ville hellre stödja en svagare formulering där konferensen ”noterade” rapportsläppet, rapporterar BBC.

Tvisten ledde till att förhandlare möttes i smågrupper för att kompromissa om fraseringen, dock utan resultat vilket ledde till att texten, till många länders frustration, inte togs med.

Agerandet från de fyra fossilutvinnande nationerna har väckt en hel del uppståndelse. Under onsdagens öppning av den andra delen av klimattoppmötets högnivåsegment gav IPCC:s ordförande Hoesung Lee svar på tal:

– Ni bjöd in IPCC att ta fram en rapport för ert arbete här. IPCC accepterade inbjudan. Vi arbetade hårt med era representanter för att förbereda och godkänna rapporten inom en utmanande tidsram. Nu har IPCC levererat. Med den här rapporten är det vetenskapliga budskapet tydligt. Det är nu upp till er regeringar att agera, sade Hoesung Lee enligt Aktuell Hållbarhet.

Senare samma dag meddelade Saudiarabien att de vill avvakta FN:s nästa klimatrapport som väntas 2022 innan de går med på åtgärder för att minska användning av kol och olja, enligt SVT Nyheter.

Samtidigt öppnade Kina upp för ”enhetliga” klimatregler, som åsidosätter tidigare allianser man haft där rika och fattiga länder har olika ansvar, skriver Climate Home News. EU har, tillsammans med flera rika länder, lobbat mot Kina att stödja ett flexibelt system som ger fattiga länder tid att följa en uppsättning av regler kring hur länderna ska minska koldioxidutsläppen. EU och Kina arbetar nu med att snabbt få klart ett utkast med förslag kring de delar i ”regelboken” som är under förhandling. Förutom det nämnda förslaget arbetar man med att säkerställa ett system för transparens kring klimatåtgärder och regler för finansiellt stöd. Förslagen presenteras under klimatmötets sista dag, fredag den 14 december, enligt Climate Home News.

Under veckan gick också ledande modeföretag och textil- och klädtillverkare ut och berättade hur deras industri ska leva upp till Parisavtalet. 43 företag och organisationer har skrivit under ett åtagande, som kan ses som ett sorts klimatavtal för modebranschen, som innehåller 16 principer och en vision att uppnå nollutsläpp till 2050, rapporterar Aktuell Hållbarhet.

Sveriges klimatutsläpp minskar marginellt
Utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser minskade bara med 0,9 procent under 2017 jämfört med året före, det visar den officiella statistiken från Naturvårdsverket som släpptes i veckan. För att nå netto-noll-målet till senast 2045 behöver utsläppen minska med 5–8 procent per år.

– En utmaning är industrins utsläpp som nu börjat öka efter en längre period av minskningar. Ytterligare innovation är en nyckel för att ta de riktigt stora kliven mot lägre utsläpp inom järn- och stålindustrin, cementindustrin och raffinaderier, säger Johannes Morfeldt, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Ny forskning om biodrivmedel möts av stark kritik
Användningen av biodrivmedel leder till större klimatpåverkan än användandet av fossil bensin och diesel. Det skriver forskarna Stefan Wirsenius och Timothy D Searchinger i ett debattinlägg på Dagens Nyheter. Artikeln möttes av bred kritik av en mängd olika aktörer.

I en kommentar som SPBI, Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, publicerade poängteras att den överväldigande majoriteten av alla fordon som säljs i dag och inom den närmaste framtiden inte körs på vare sig el eller vätgas. Om utsläppen från transportsektorn ska minska under de närmaste årtiondena måste det finnas lösningar för den befintliga och växande fordonsflottan. Att då byta ut det rent fossila drivmedlet mot biodrivmedel med väl dokumenterad koldioxidreducerande förmåga i enlighet med fastställt regelverk, är det enda medel som står till buds.

2030-sekretariatet, tillsammans med elva partnerföretag, lyfter i en debattreplik på Dagens Nyheter den genomsnittliga klimatmässiga utsläppsminskningen av de biodrivmedel som används i Sverige. De menar att den är hela 75,1 procent jämfört med de fossila drivmedel som ersattes 2017. Siffrorna kommer från Energimyndigheten, utifrån den beräkningsmodell som EU tagit fram i konsultationer med forskningsvärlden, miljöorganisationer och näringsliv.

Även Svebio reagerar starkt på debattartikeln.

– De slutsatser som förs fram om biodrivmedel är helt orimliga. Om man skulle följa deras råd måste all åker skogsplanteras, och jordbruk betraktas som en klimatskadlig verksamhet. Svebios inställning är den motsatta: odlingsmarker ska användas för att ersätta fossila bränslen och bioenergi är en central del av lösningen på klimatfrågan. Låt jordbruket aktivt delta i klimatarbetet, säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, i ett pressmeddelande.

Fler klimatnyheter

SVT Nyheter: Analys: Donald Trumps ande vilar över klimatförhandlingarna i Katowice

SVT Nyheter: Här protesterar polska ungdomarna – hyllar svenska Greta Thunberg

SVT Nyheter: Två av tre kvinnor ändrar sin köttkonsumtion – för klimatets skull

Dagens Industri: Mycket tekniskt kvar att lösa

Dagens Nyheter: 700 fler dödsfall än normalt i sommarens hetta

Aktuell Hållbarhet: Studie: Människor villiga att ändra livsstil för klimatets skull

Aktuell Hållbarhet: Investerare: Klimatförändringen kan leda till finanskris av gigantiska mått

Expressen: Ny rapport: Svenskar okunniga om klimatomställningen

Ledare, Expressen: M och KD är obegripligt tondöva i klimatfrågan

Debatt, SVT Nyheter: Klimatfrågan handlar om fakta, inte åsikter

Debatt, Nya Wermlands-tidningen: Sverige kan ta ledning i flygets klimatarbete

Debatt, Smålandsposten: Kommuner är nycklar för att nå klimatmålen

Ecowatch: World Bank to invest $200 billion to tackle climate change

Veckans klimatnyheter 2018

Visa fler