Dagens löften räcker inte för att nå klimatmål / 10 svenska kommuner sätter egna koldioxidbudgetar

17 – 30 november

Dagens löften räcker inte för att nå klimatmål – nytt klimatmål för Europa
Länder världen över måste trefaldiga sina ansträngningar om den globala uppvärmningen ska hejdas vid två grader, enligt den rapport om de globala utsläppsmålen som presenterades av FN i tisdags i Paris. I rapporten framgår det att utsläppen av växthusgaser förra året ökade till 53,5 miljarder ton efter att de har minskat de tre föregående åren. FN slår också fast att världens 20 största ekonomier inte kommer att klara av att uppfylla sina klimatlöften till år 2030, rapporterar Sveriges Radio.

Samtidigt säger EU:s energikommissionär Maroš Šefčovič att det inte har gjorts tillräckligt för att EU ska nå Parismålen och därför ska Europa sikta på att bli klimatneutralt till år 2050, enligt Sveriges Radio.

Målet för 2050 blir EU:s bidrag till FN:s klimatmöte i Polen, COP24, som börjar nästa vecka. EU kommer dock inte med några nya lagförslag och inte heller med ökade ambitioner när det gäller mer omedelbar utsläppsminskning. EU-målet till 2030, att utsläppen ska minska med 40 procent, ligger fast. Detta trots att flera intressenter, däribland företag, har lobbat för att EU ska höja ambitionen – varav svenska Vattenfall är ett, där Magnus Hall är vd.

– Vi säger här att vi tycker man ska ha en högre ambition för koldioxidutsläppen för 2030, det tycker vi är ganska rimligt säger Vattenfalls vd Magnus Hall till Sveriges Radio.

EU-kommissionär Miguel Arias Cañete, som ansvarar för klimatfrågor, ser dock ingen anledning att höja ambitionen ytterligare.

– EU har redan gjort mer än något annat land som undertecknat Parisavtalet. Nu har vi en ny strategi om klimatneutralitet. Vi kan inte göra mer, säger Miguel Arias Cañete.

10 svenska kommuner sätter egna koldioxidbudgetar
Nyligen beslutade EU att en koldioxidbudget ska bli en del av EU-ramverket för att nå Parisavtalet. I Sverige har kommunerna Borlänge, Gävle, Håbo, Knivsta, Ragunda, Skellefteå, Säter, Västerås, Åre och Östersund nu bestämt sig för att ha egna koldioxidbudgetar. Syftet är att, genom att beräkna en årlig utsläppsminskningstakt, konkretisera hur mycket varje kommun eller län behöver minska sina koldioxidutsläpp med, rapporterar Miljö & Utveckling.

– Koldioxidbudgeten omfattas av alla energirelaterade koldioxidutsläpp och vi räknar på territoriella utsläpp, inkluderat svenskarnas internationella flygresor. Om en kommun övertrasserar sin budget och det inte kompenseras av att minskningen sker snabbare någon annanstans, så innebär det att vi globalt inte klarar Parisavtalet, säger Martin Wetterstedt, koordinator på Uppsala Universitet, och en av de som varit med och tagit fram budgetarna.

Riksrevisionen: Trafikverket följer inte sin instruktion
Riksrevisionen konstaterar i en granskning att Trafikverket inte följer den så kallade fyrstegsprincipen, som beslutats i flera propositioner och även finns med i myndighetens instruktion. Principen innebär att Trafikverket först och främst ska försöka minska efterfrågan på trafik, sedan pröva andra mindre kostsamma alternativ och först som fjärde alternativ besluta att göra om- och tillbyggnader av indrastrukturen. – Det här fungerar inte på Trafikverket, man jobbar inte så. Regeringen har också i instruktionen anmodat Trafikverket att tänka transportövergripande; om det är trafikstockning mellan Stockholm och Västerås så ska man fundera om det är järnväg eller väg, eller kanske en extra bussfil, som krävs för att lösa problemet. Men vi ser att man istället planerar varje trafikslag för sig, vägproblem löses med nya vägbyggen, järnvägsproblem med järnvägsåtgärder och så vidare, säger Ingemar Delveborn, projektledare för Riksrevisionens granskning, till Aktuell Hållbarhet.

Fler klimatnyheter

Dagens Nyheter: Bränderna ändrar inte Trumps syn på klimatkrisen

Finansliv: ”Hållbarhet leder till innovation”

SVT Nyheter: Vintern kommer allt senare – så försöker skidorter rädda försäsongen

Länsstyrelsen Gotland: Avstyrker Cementas ansökan om kalkbrytning

Sveriges Radio: Unga australiensare kräver högre fart i klimatkampen

Miljö & Utveckling: 432 miljarder kronor till klimatforskning

Land Lantbruk: Brasilien oroar Sveriges klimatambassadör inför toppmötet

Dagens Industri: Ökning av leukemi i Preemraffs närhet argument i överklagande

Ny Teknik: Uppdraget för Energimyndighetens nya chef: Att få fart på omställningen

Dagens Industri: Dyster energiprognos: Världen behöver vinterdvala i 23 år

Tidningen Syre: Miljöaktivister stängde broar – 70-tal gripna

ETC: Nu har skolstrejken för klimatet nått Bryssel

Aftonbladet: Hurtigruten miljösatsar – ska drivas på död fisk

Natursidan: Unga tar Alaskas klimatpolitik till högsta domstolen

Krönika, Medievärlden: Klimatjournalistikens dilemma: Att avslöja status quo

Krönika, Aftonbladet: Att sluta flyga räddar inte världen – bara våra samveten

Krönika, Svenska Dagbladet: Det avgörande klimatmötet går mot fiasko

Canada’s National Observer: These ’missing charts’ may change the way you think about fossil fuel addiction

Veckans klimatnyheter 2018

Visa fler