”Nu kan lokalt miljöarbete ge stora effekter även globalt” / Myndighet inför tågpremie för tjänsteresor – feltänkt anser Svenskt Flyg

”Nu kan lokalt miljöarbete ge stora effekter även globalt”

EU:s beslut om en reformerad utsläppshandel kommer att få stora konsekvenser. Plötsligt kan miljöåtgärder lokalt spela stor roll för att snabbt minska de globala koldioxidutsläppen. Genom en ny mekanism som annullerar utsläppsrätter kan staten, företag, kommuner och hushåll nu bli klimathjältar, skriver Lars Zetterberg på IVL Svenska Miljöinstitutet och Svante Axelsson, samordnare för Fossilfritt Sverige, i en artikel på DN Debatt.

”Aldrig förr har ett så viktigt klimatbeslut fått en så liten uppmärksamhet. Plötsligt kan 750 stora utsläppare i Sverige göra en direkt klimatnytta, flygskatten och den svenska elexporten kan bidra till att snabbt reducera de globala koldioxidutsläppen, kommuner kan ta sitt klimatansvar och ge klartecken till nya vindkraftsprojekt, medan hushåll som exempelvis sätter upp solceller på taket eller blir delägare i vindkraftskooperativ blir våra klimathjältar. Allt detta beror på att EU nyligen kom överens om att ändra utformningen av sitt system för utsläppshandel”, skriver artikelförfattarna.

Miljökonsult Magnus Nilsson ansåg, å andra sidan, i en replik i Dagens Nyheter att EU:s nya beslut kan försvåra framtida skärpningar av EU:s klimatpolitik, medan ekonomen John Hassler i en annan replik skriver att förändringarna kan fördyra den svenska klimatpolitiken. EU:s information om överenskommelsen är bristfällig. Varken Europeiska rådet eller EU-parlamentet har redovisat någon analys av annulleringarnas möjliga konsekvenser för de samlade utsläppen.

Myndighet inför tågpremie för tjänsteresor – feltänkt anser Svenskt Flyg

Folkhälsomyndigheten har infört en tågpremie för anställda som ska resa längre än 50 mil i tjänsten. Syftet är att göra tågresande till norm och styra bort från flygresor.

Premien, som är skattepliktig, innebär att anställda ersätts med 550 kronor per enkelresa med tåg, när sträckan överstiger 50 mil, skriver Jim Werngren på Folkhälsomyndigheten i en debattartikel i Sveriges Natur.

Den här typen av åtgärder tycker Svenskt Flyg är fel väg att gå. Organisationen hänvisar till att olika kommuner och regioner börjat lägga på straffavgifter på de anställdas tjänsteresor med flyg. I stället borde de köpa bioflygbränsle för de pengarna, anser Svenskt Flyg.

”Merkostnaden för att flyga inrikes med 100 procent fossilfritt bränsle motsvarar ungefär den straffavgift som tas ut,” skriver Niklas Nordström och Henrik Littorin från Svenskt Flyg i en debattartikel i Barometern.

Fler klimatnyheter

Sveriges Radio: Regeringen utreder biobränsle för flyget

Dagens Nyheter: Flygföreträdare anklagar forskare för ”alternativa fakta”

Svenska Dagbladet: Framtida vinter-OS hotas när snön försvinner

EU-kommissionen: EU-kommissionen öppnar för fortsatt kolkraft i Polen

Dagens Industri: Staten plöjer ned 146 miljoner i Northvolts batteriprojekt

ATL Lantbrukets affärstidning: HVO100 riskerar att slås ut

Sveriges Lantbruksuniversitet: Jordbearbetningens betydelse för klimatet är överskattad

Miljö & Utveckling: Greenpeace överklagar domen om Norges oljeborrning i Arktis

Debatt, VLT: Spara tid och pengar genom att ta tåget

Debatt, Göteborgs-Posten: Vi måste minska mängden avfall

Ledare, Dagens Nyheter: Ett hål i Sveriges klimatpolitik

Veckans klimatnyheter 2018

Visa fler