Om det klimatpolitiska ramverket och stresstest för klimatrisker

5 – 11 mars 2016

Miljömålsberedningen lämnar samlat förslag till klimatpolitiskt ramverk
Miljömålsberedningen lämnade den 9 mars sitt delbetänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige till klimat- och miljöminister Åsa Romson. Beredningens förslag till mål innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande.

– Jag är stolt över att sju partier kunnat enas om ett så ambitiöst mål. Det ger en tydlig och långsiktig signal inte minst till företagsamheten, säger Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman.

Mer preciserat innebär målet att utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska minska med minst 85 procent jämfört med utsläppen 1990. De kvarvarande utsläppen kompenseras i enlighet med internationellt beslutade regler.

Läs regeringskansliets pressmeddelande

Läs hela betänkandet

Läs Kajsa Borgnäs debattinlägg om det klimatpolitiska ramverket i Dagens Arena

Finansinspektionen: Banker bör stresstesta sig för klimatrisker
I en ny rapport om klimatförändringarna och finanssystemet skriver Finansinspektionen att många finansiella företag har en relativt kort planeringshorisont. Finansinspektionen föreslår bland annat att Sveriges banker ska genomföra stresstester för att få koll på sina klimatrisker, skriver Svenska Dagbladet.

– Bankerna måste se över hur deras utlåning och tillgångar påverkas om priset på utsläppsrätter stiger kraftigt eller om fossila tillgångar som olja och gas måste lämnas i marken på grund av hårdare klimatreglering, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Förutom den risk som Finansinspektionen kallar omställningsrisk finns finansiella risker kopplade till klimatfrågans effekter såsom kapitalförstöring på grund av översvämningar, konstaterar myndigheten.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet

Läs Finansinspektionens pressmeddelande

Läs Finansinspektionens rapport

Övriga klimatnyheter

SVT Nyheter: Lite is och absurt varmt i Arktis

Miljö & Utveckling: ”Klimatförändringar – hot mot ekonomin”

MiljöAktuellt: Delstat i USA tänker förbjuda kolkraft

Dagens Industri: Solenergin allt hetare

Naturskyddsföreningen: Så kan Sverige hjälpa den globala energiomställningen

MiljöAktuellt: Åsa Romson försvarar svensk koldioxidskatt

Uppsalatidningen: Hon leder jakten på plasten

Energinyheter: Nytt marint kraftverk tämjer havsströmmar

Industrinyheter: Svenska Skogsplantor minskar utsläppen

Expressen: Kvinnor färdas mer miljövänligt än män

EXTRAKT: Solcellsrevolution utan sällsynta metaller

Världsnaturfonden WWF: Recept: Klimatsmart mat och Earth Hour-bakelsen

Dagens Nyheter: Så kan ångmaskinerna lära oss att förstå klimatförändringarna

Svensk Vindenergi: Syntesrapport: Balansgång när klimatet påverkar miljömålen

Entreprenör: Svenskt solcellsföretag slog världsrekord

Veckans klimatnyheter 2016

Visa fler