Om energiöverenskommelse, rekord i förnybart och fossilt i transportsektorn

4 – 10 juni 2016


Överenskommelse om den svenska energipolitiken

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Energiöverenskommelsen innebär att elcertifikatsystemet förlängs och att det mellan 2021 och 2030 sätts ett mål om ytterligare 18 TWh (terawattimmar) förnybar elproduktion. Den så kallade effektskatten på kärnkraft avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017.

– En bred överenskommelse över blockgränserna om inriktningen för den framtida energipolitiken är något som vi i Centerpartiet drivit länge. Därför är det mycket glädjande att en sådan nu kommer på plats. Långsiktighet och stabilitet är bra för jobben, miljön och konkurrenskraften, säger Annie Lööf i en kommentar.

– Moderaterna har drivit på i förhandlingarna för att de två viktigaste energislagen – kärnkraften och vattenkraften – ska ha goda villkor långsiktigt. Det är helt avgörande för jobben, tillväxten och Sveriges konkurrenskraft. Uppgörelsen innebär att kärnkraftens akuta problem kan hanteras genom att effektskatten nu helt och hållet slopas. Samtidigt finns nu möjligheter för ny kärnkraft.

Liberalernas Jan Björklund, som hoppade av förhandlingarna i förra veckan, twittrade när överenskommelsen presenterades: ”‘100 procent förnybart 2040’. Kan inte bli tydligare. Kärnkraften ska bort. Grattis MP!”

– Det nya målet om att Sverige ska ha en 100 procent förnybar elproduktion år 2040 är ett historiskt vägval som innebär att förnybar el successivt kommer att ersätta den åldrande kärnkraften. Ambitionsnivån på 18 TWh fram till 2030 räcker dock inte för att nå målet om en helt förnybar elproduktion år 2040, säger Linda Burenius Magnusson, head of public affairs på vindkraftsbolaget OX2.

Läs mer på regeringens webbplats

Läs Energiöverenskommelsen

Läs pressmeddelandet från Centerpartiet

Läs pressmeddelandet från Moderaterna

Läs pressmeddelandet från OX2

Läs också debattartikel i Göteborgs-Posten: ”Feltramp av Björklund i energipolitiken”

Förnybar energi krossade globala rekord under 2015
Under 2015 togs 147 GW förnybar el i drift, den största årliga ökningen hittills och lika mycket som hela Afrikas produktionskapacitet. Det visar REN21:s Global Status Report, rapporterar The Guardian.

Investeringarna i förnybart ökade till 286 miljarder dollar, av vilket solenergi stod för 56 procent och vindkraft för 38 procent. Sammanlagt investerades dubbelt så mycket i förnybart som i kol- och gasproduktion.

– Det mest anmärkningsvärda är att detta sker under en period med rekordlåga priser på fossila bränslen och när förnybart fortfarande ligger långt efter när det gäller statliga subventioner. För varje dollar som använts för att främja förnybart har fyra dollar använts för att bevara vårt beroende av fossila bränslen, säger Christine Lins, chef för REN21.

Läs artikeln i The Guardian

Läs Renewables 2016 Global Status Report

Se film från FORES seminarium om rapporten

Fossilt bränsle minskar i transportsektorn
Användningen av fossila bränslen i Sverige fortsätter att minska. Detta är en trend som pågått ett tag. Men en färsk rapport från Energimyndigheten visar att nu minskar också fossila bränslen i transportsektorn.

– Där har det börjat hända lite saker. Man kan säga att ända fram till några år in på 2000-talet så har andelen fossilt inom transportsektorn legat på 95 procent, eller lite över till och med. Sedan har den succesivt börjat minska för att 2014 vara nere på 84 procent, säger Anna Andersson, utredare på Energimyndigheten.

Myndighetens rapport är en jämförelse över vad som hänt perioden 1983–2014. De bränslen som studerats är olja, kol och naturgas.

Läs artikeln från Ekot

Läs Energimyndighetens rapport Energiindikatorer 2016

Övriga klimatnyheter

Byggindustrin: Peab investerar i miljöasfalt

KTH: Ett steg närmare solenergi från Sahara

Ny Teknik: Konstgjorda lövet skapar bränsle av solljus

Dagens Nyheter: Ikeas varuhus ska drivas förnyelsebart 2020

Dagens Industri: Strålande tider för solceller

Effekt: Svenska kyrkan uppmanar regeringen att stoppa brunkolsförsäljningen

Ny Teknik: Stort takutrymme för ny solenergi

Dagens Transport: Ett år med 100 % fossilfria bussar i Härnösand

Aftonbladet, Krönika av Andrev Walden: Om klimathoten bar burka hade det varit lättare

Climate Central: Arctic Sea Ice Breaks May Record . . . By A Lot

Upsala Nya Tidning, Debatt: Fyra forskare: Regeringen glömde solen

Upsala Nya Tidning, Debatt: Svante Axelsson och Johan Swahn: Frågetecken finns kvar

Dagens Nyheter, Debatt: Miljöforskare vid KTH: ”Passivitet mycket dyrare än effektiva klimatåtgärder”

Dagens Nyheter, Debatt: Replik från Christoffer Fjellner (M): ”Klimatinsatser måste vara kostnadseffektiva”

Dagens Nyheter, Debatt: Replik från John Hassler och Joakim Sonnegård, Finanspolitiska rådet: ”Dyr klimatpolitik kan vara avskräckande”

Veckans klimatnyheter 2016

Visa fler