Om Kinas nerstängda kolgruvor och ökning av förnybar energi

19 december 2015 – 6 januari 2016

Kina stänger 1000 kolgruvor i år – och förbjuder nya till 2019
Inga nya kolgruvor kommer att öppna i Kina under de kommande tre åren. Enligt den statliga nyhetsbyrån Xinhua News Agency ska dessutom 20 miljoner kW från vindkraft och 15 miljoner kW från solceller installeras under de kommande fem åren, skriver Supermiljöbloggen.

Utöver detta så kommer Kina att stänga ungefär 1000 kolgruvor under 2016, och ungefär lika många kolgruvor stängdes 2015. Mer än hälften av all energi i Kina kommer dock från kolkraft, vilket innebär att kolkraften och utsläppen måste minska betydligt mer för att nå temperaturmålen.

Läs artikeln hos Supermiljöbloggen

Förnybart fortsätter öka
Den förnybara andelen av den svenska energitillförseln fortsätter att öka, visar Energimyndighetens senaste statistik. Den största procentuella ökningen inom den förnybara delen skedde inom vindkraft. Det är dock en relativt liten del av tillförseln jämfört med de två största energislagen vattenkraft och bioenergi, skriver MiljöAktuellt.

– Bortsett från 2012, då vattenkraften var särskilt hög, har inte en större tillförsel av förnybar energi tidigare noterats. Störst andel av förnybar energi kommer från biobränslen. Biobränslen har under senare år ökat i sådan omfattning att dessa svarar för nästan lika stor andel av tillförseln som olja, säger Jonas Paulsson vid Energimyndigheten.

Solenergi ingår inte i statistiken och på Energimyndigheten konstaterar man att det idag finns väldigt begränsat med statistik för solceller och solfångare.

Läs artikeln i MiljöAktuellt

Läs mer om ökningen av förnybar energi i Energinyheter

Läs om rekordåret för vindkraft i Ny Teknik

Övriga klimatnyheter

Svenska Dagbladet: 2015 – året då världen slog ett slag för klimatet

Energinyheter: Oviss framtid för svensk kärnkraft

Svenska Dagbladet: Rapport: Sverige sämst på att gynna elbilar

Dagens Nyheter: Moral räcker sällan ensamt för att förändra invanda beteenden

Uppsala Nya Tidning: Klimatsmart ris årets innovation

Linköpings Universitet: Stora och ökande metanutsläpp från sjöar

MiljöAktuellt: Att leva mer klimatsmart – så känns det!

Sveriges Radio P1: Johan Rockström – Vinter 2015 Sveriges Radio

P1: Johan Rockströms extramaterial till Vinter 2015

Svenska Dagbladet: Uppvaknandet som präglar hållbarhetsåret

Sveriges Radio: Oro för pengabrist till klimatanpassning

Sveriges Radio Väst: Nu odlas alger i stor skala

Svenska Dagbladet, Debatt: Per Kågeson: ”Kvotplikt krävs för mer miljövänligt bränsle”

Svenska Dagbladet, Debatt: Docent Håkan Pihl: ”Det krävs ett globalt pris på koldioxid”

Fria Tidningar, Debatt: Jonas Paulsson: ”Sluta äta kött för att rädda planeten”

Svenska Dagbladet, Debatt: Johan Rockström m fl forskare: ”Sveriges koldioxidskatt är en förebild”

Svenska Dagbladet, Debatt: Replik från Per Kågeson: ”Fel om betydelsen av koldioxidskatten”

Svenska Dagbladet, Debatt: Replik från Per-Olov Johansson och Bengt Kriström: ”Vår fördel har varit små utsläpp i elproduktionen”

Veckans klimatnyheter 2016

Visa fler