Storbank stäms för bristande redovisning / Hårdare utsläppskrav kan tvinga 50 000 byta bil

Storbank stäms för bristande redovisning av klimatrisker
Den australiensiska banken Commonwealth Bank of Australia har stämts av aktieägare för att ha misslyckats med att rapportera klimatrelaterade risker i sin årsredovisning. Aktieägarna är särskilt bekymrade över bankens utlåning till en kolgruva, skriver Aktuell Hållbarhet.

– Det här målet är det första av sitt slag om att testa risker rörande klimatpåverkan i årsredovsingen, säger advokaten David Barnden, som jobbar för miljöorganisationen Environmental Justice Australia, enligt Dagens Nyheter.


Det är Commonwealth Bank of Australias utlåning till en kolgruva som ör orsaken till stämningen. Foto: Jaromir Chalabala / Mostphotos.

Hårdare utsläppskrav kan tvinga minst 50 000 byta bil
Runt 50 000 bilägare tvingas byta bil, bara i Stockholm, om regeringen och staden slår till med tuffare miljözoner, skriver Ny Teknik.

Fler klimatnyheter

Veckans Affärer: EU överväger att införa bindande försäljningskvoter av elbilar

Naturvårdsverket: 1,2 miljarder nya kronor att söka från Klimatklivet

Ny Teknik: 2016 var extremvädrets år

Svenska Dagbladet: Nio nya larm – Sverige kommer inte undan

Debatt, Dagens Nyheter: Kapitalmarknaderna måste mobiliseras i klimatarbetet

Debatt, Dagens Nyheter: Svenska politiker strider för att försvaga EU:s klimatpolitik

Debattreplik, Dagens Nyheter: Vårt hållbara skogsbruk riskerar räknas som utsläpp

Debattreplik, Dagens Nyheter: Riksdagen ändrade regeringens linje

Debattreplik, Dagens Nyheter: Regeringens passivitet skadar Sverige och klimatet

Slutreplik, Dagens Nyheter: Kommissionsförslaget inget hot mot svenskt skogsbruk

Debatt, Svenska Dagbladet: Bättre för klimatet med fler betande köttdjur

New York Times: Amerikanska forskare oroade att klimatrapport ska stoppas

The Guardian: Anställda vid USA:s jordbruksdepartement tillsagda att undvika ordet ”klimatförändringar”

Veckans klimatnyheter 2017

Visa fler