Svensk elexport ska fortsätta göra klimatnytta / Centerpartiet svänger om Österleden

Svensk elexport ska fortsätta göra klimatnytta

”Avser regeringen att ge Energimyndigheten, Naturvårdsverket eller annan relevant myndighet i uppdrag att fortlöpande beräkna och redovisa elexportens klimatnytta?” Den skriftliga frågan ställer riksdagsledamot Jens Holm (V) till energiminister Ibrahim Baylan.

Holm hänvisar bland annat till en debattartikel i Dagens Nyheter där IVL Svenska Miljöinstitutet och Fossilfritt Sverige beskriver elexportens klimatnytta, med hänvisning till förändringarna av EU:s utsläppshandel som leder till att utsläppsrätter annulleras om de samlade utsläpper minskar.

Holm hänvisar också till en debattartikel i Göteborgs-Posten där Linda Burenius Magnusson i 100 % förnybart uppskattar att den svenska vindkraften om drygt 16 TWh per år, genom elexporten, reducerar klimatutsläppen i EU med cirka 12 miljoner ton. Detta är mer än utsläppen från samtliga personbilar i Sverige (drygt 10 miljoner ton).

Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson efterlyser också en tydlig metod för att räkna på klimatnyttan med vindkraft, medan Fores vd Mattias Goldmann i en debattartikel vill att Sverige ska utveckla en ”strategi för elexport” eftersom svensk el ”är mycket grönare och klimatsmartare än det europeiska genomsnittet”.

Samtidigt förväntar sig Energimyndigheten sin i nya korttidsprognos att den svenska nettoexporten av el kommer att vara relativt stabil under kommande åren och uppgå till 17,6 TWh år 2019. Vindkraften förväntas öka från 15,4 TWh år 2016 till 19,8 TWh år 2019, medan solkraften under samma period fyrdubblas till 0,4 TWh.

Energiminister Ibrahim Baylan skriver i sitt svar på Holms fråga:

”Sverige har unika förutsättningar för förnybar elproduktion och det är rimligt att Sverige är nettoexportör av elektricitet även på sikt. Jag välkomnar alltså elexport som kan ersätta produktion med högre koldioxidutsläpp. Det finns dock inga skäl att lägga uppdrag på relevanta myndigheter i frågan.”

Centerpartiet svänger om Österleden

Vi omvärderar vårt tidigare motstånd och säger ja till en östlig förbindelse förutsatt att den byggs klimatsmart, hållbart och kollektivtrafiksanpassat, skrev företrädare för Centerpartiet i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Klimathyckleri, svarade flera miljöpartister i en replik.

MP fick stöd av Expressens ledarskribent Patrik Kronqvist. Nya motorvägar är inte klimatsmarta, skrev han i en ledarkrönika.

Fler klimatnyheter

IVL Svenska Miljöinstitutet: Sverige kan flyga grönt på svensk skog

SCA planerar för bioraffinaderi – kapaciteten räcker för allt inrikesflyg

Naturskyddsföreningen: Statliga miljarder hotar klimatet

Sveriges Radio: Kolfritt stål kräver massor av nya vindkraftverk

Travel News: BRA erbjuder kunder att betala extra för att flyga på biobränsle

Altinget: Miljöinfo vid pumpen på väg till Lagrådet

Svenska Dagbladet: Wetterstrand om flygskatten: ”Jag gillar piskor”

Dagens Nyheter: Bilarnas utsläpp skapar ”akut” läge

Baaam: Så mycket kostar din resa till Thailand – egentligen

Dagens Nyheter: Utsläppen från maten måste minska med tre fjärdedelar

Expressen: Vasaloppet gjorde årets lopp köttfritt – bönder rasar

ETC: Flyg mellan Stockholm och Göteborg släpper ut 174 000 ton koldioxid

Dagens Infrastruktur: Transportjätte klimatsatsar i Västra Götaland och Halland

EU-kommissionen: Kommissionens handlingsplan för en grönare och renare ekonomi

Debatt, Svenska Dagbladet: Biobränsle inte lösningen på flygets utsläpp

Debattreplik, Svenska Dagbladet: Att avstå skogens resurs försvårar klimatarbetet

Debatt, Dala-Demokraten: Sverige kan snabbt bli fossilfritt – vi har både tekniken och råvaran

Veckans klimatnyheter 2018

Visa fler