Hållbarhetsrapportera

EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) kommer att ställa nya krav på integrerad hållbarhetsrapportering. Större företag omfattas redan från och med rapporteringsåret 2024, men även mindre och medelstora företag kommer att påverkas när trycket ökar på de större företagen att visa på påverkan genom hela värdekedjan.

När Westander tar fram en integrerad rapport som uppfyller kraven i European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ska den kunna utgöra grund för er kommunikation och vara ett förändringsverktyg. Med välskrivna texter, intresseväckande infografik och relevanta bildval blir rapporten läst och delad av fler i er målgrupp.

Processen skräddarsys alltid och kan till exempel inkludera en GAP-analys utifrån er tidigare hållbarhetsrapportering, dubbel väsentlighetsanalys, intressentdialog, projektledning och produktion av rapporten samt framtagande av en kommunikationsplan med föreslagna pr-aktiviteter.

Resultatet är en praktiskt användbar hållbarhetsrapport som förutom att uppfylla lagkraven stärker varumärket, inspirerar andra och driver hållbarhetsarbetet framåt.

Letar du efter något annat?

Mer om Hållbarhet

Letar du efter något annat?