Hållbarhetsstrategi

Att integrera hållbarhetsarbetet i hela verksamheten blir allt viktigare för att nå affärsmål och bidra till en hållbar utveckling. En bra hållbarhetsstrategi hjälper er att förebygga risker, stärka varumärket och skapa nya affärsmöjligheter.

När Westander tar fram en hållbarhetsstrategi tillsammans med er analyserar vi hållbarhetsarbetet i relation till era affärs- och verksamhetsmål samt till omvärlden. Vi utgår från hur er verksamhet påverkar samhället och hur ni på bästa sätt kan bidra till en hållbar utveckling.

Processen kan inkludera en dubbel väsentlighetsanalys, intressentdialog och workshop med styrelse, ledningsgrupp och andra nyckelpersoner. Syftet är att göra tydliga prioriteringar och sätta avgränsade mål för ert hållbarhetsarbete, samt identifiera vad ni behöver göra för att nå dessa mål.

Resultatet är en hållbarhetsstrategi som bidrar med mer än att bara uppfylla lagkraven. Ni får ett praktiskt användbart dokument med enkla och tydliga formuleringar samt konkreta aktiviteter som främjar ert långsiktiga förändringsarbete.

Letar du efter något annat?

Mer om Hållbarhet

Letar du efter något annat?