Politisk påverkan

Nyckeln till ett framgångsrikt påverkansarbete är att agera lösningsleverantör snarare än kravmaskin. Vi hjälper er att ta eget ansvar, föreslå lösningar och söka samarbete. Tillsammans utvecklar vi konkreta förslag som kan vara till nytta för politikerna.

Letar du efter något annat?

Mer om Mänskliga rättigheter

Letar du efter något annat?