Samhällsanalys

En samhällsanalys kan omfatta politiska ställningstaganden, pågående och planerade beslutsprocesser samt relevanta beslutsfattare och nyckelpersoner. Vi hjälper er att kartlägga den samhällspolitiska spelplanen och tänka strategiskt.

Letar du efter något annat?

Mer om Mänskliga rättigheter

Letar du efter något annat?