Påverka åsikter

Våra åsikter och attityder påverkar de val vi gör i vår vardag. Det kan handla om hur vi röstar, vilka varor vi köper eller om vi ger till välgörenhet. Det allmänheten tycker påverkar dessutom den mediala dagordningen, politiska beslut och samhällsutvecklingen i stort.

Vi kan bland annat hjälpa er att

  • analysera målgruppers attityder kopplat till er samhällsfråga
  • ta fram intresseväckande budskap som talar till hjärta och hjärna
  • skapa engagemang och uppmärksamhet kring er fråga.

Mer om Opinionsbildning

Letar du efter något annat?