Stärk varumärket

Företag som vågar ta ställning i samhällsdebatten har mycket att vinna. Syftesdriven kommunikation bygger på företagets mission; en vilja att bidra till samhällsnyttan och stå för något utöver vinstmaximering. Det leder till ökad kundlojalitet, ökad motivation bland de anställda – och ökad lönsamhet.

Vi kan bland annat hjälpa er att

  • genomföra en varumärkesanalys
  • identifiera samhällsfrågor som ni kan driva
  • ta fram en handlingsplan för att stärka varumärket.

Mer om Opinionsbildning

Letar du efter något annat?