Policyutveckling

Genom att utveckla och formulera politiska förslag kan ni påverka förutsättningarna för er verksamhet. Samtidigt bidrar era förslag till konkreta lösningar på samhällsproblem.

Vi kan bland annat hjälpa er att

  • utveckla konkreta politiska förslag
  • analysera och kartlägga förslagens effekter
  • paketera förslagen och formulera budskap.

Mer om Public affairs

Letar du efter något annat?