Politisk analys

En politisk analys kan omfatta allt från politiska ståndpunkter och processer till relevanta beslutsfattare och tongivande intressenter. Ett grundligt analysarbete bidrar till en djupare förståelse och ett mer framgångsrikt påverkansarbete.

Vi kan bland annat hjälpa er att

  • analysera pågående och planerade beslutsprocesser
  • kartlägga beslutsfattare och intressenter med inflytande
  • analysera opinionen och samhällsdebatten.

Mer om Public affairs

Letar du efter något annat?