10 tips om kriskommunikation

När företaget utsätts för negativ medial uppmärksamhet kan ni ta ansvar genom snabbhet, öppenhet och empati. Ni bedöms inte bara utifrån den kris som har inträffat, utan minst lika mycket utifrån hur ni hanterar krisen.

Läs mer om vår heldagskurs Kriskommunikation och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1. Respektera mediernas roll

Uppmuntra ett öppet förhållningssätt till journalister, med respekt för mediernas granskande uppdrag. Då kommer ni i högre grad att driva en verksamhet som tål att granskas.

2. Bygg en öppenhetskultur

Främja en intern öppenhetskultur där kritiska röster kan göra sig hörda. Med en sluten och auktoritär kultur riskerar ni att anställda i stället läcker uppgifter till medierna.

3. Var en samhällsaktör

Berätta fortlöpande om hur er verksamhet bidrar till samhällsnytta. På så vis uppmuntrar ni till ansvarstagande internt i organisationen och knyter värdefulla kontakter externt.

4. Gör löpsedelstestet

Ställ den här frågan: ”Om vårt beslut blir en nyhet på löpsedeln, kan vi stå bakom det och förklara oss?” Om ni inte kan försvara beslutet i media bör ni i stället ändra på det.

5. Ta initiativet

Försök förekomma kritik och negativ publicitet genom att på eget initiativ berätta om eventuella problem. Fall inte för frestelsen att sitta still i båten och hoppas på att det blåser över.

6. Var tillgängliga

Prioritera tillgänglighet för att svara på mediernas frågor. Förbered er genom att skriva ner kortfattade och tydliga svar på de frågor som journalister kan tänkas ställa.

7. Lägg alla kort på bordet

Lämna en så fullständig redovisning som möjligt så snart som möjligt, gärna även på er egen hemsida. Då undviker ni såväl spekulationer som fler avslöjanden dag efter dag.

8. Visa empati

Ta kritik på stort allvar och visa att ni förstår omvärldens upprördhet. Att förminska problemet kan lätt tolkas som nonchalans och leder ofta till tuffa uppföljningsfrågor.

9. Använd alla kanaler

Kommunicera er bild av saken i så många kanaler som möjligt. Omvärldsbevaka intensivt och svara snabbt på kritik och frågor i sociala medier och i mediernas kommentarsfält.

10. Redovisa åtgärder

Berätta vad ni gör konkret för att hantera frågan i dagsläget och förhindra att problemet uppstår igen. Ska ni exempelvis polisanmäla, avskeda eller tillsätta en granskning av er själva?