10 tips om linkedin för företag

Linkedin är en bra plattform för att stärka företagets varumärke som arbetsgivare. Nära fyra av tio som arbetar, 39 procent, använder linkedin och mer än hälften av alla tjänstemän, 58 procent, finns på plattformen.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Monica Reinebo om du vill ha fler tips.

1. Börja med varför

Slå fast syftet med att ni ska finnas på linkedin och vilka affärsmål det ska bidra till. Exempel på syfte kan vara att stärka arbetsgivarvarumärket eller att bli tankeledare inom er bransch.

2. Bestäm målgrupper

Prioritera bland era viktigaste målgrupper. Beskriv tydligt målgruppernas behov, önske­mål och drivkrafter så att ni kan skapa relevant kommunikation.

3. Lägg tid på presentationen

Välj bilder och text till er företagsprofil med stor omsorg. Företagspresentationen är det skyltfönster ni visar upp för personer som är intresserade av att följa er.

4. Sikta på expertrollen

Bjud på kunskap inom ert område och kom med förslag som driver utvecklingen framåt. Var tydliga med vad som är problemet, vad ni tycker bör göras och hur ni själva bidrar.

5. Delta i samtal

Delta i diskussioner och samtal på linked­in som knyter an till er kärnverksamhet. Genom att ta ställning i viktiga branschfrågor kan ni stärka varumärket och bygga intern stolthet.

6. Hylla era konkurrenter

Kommentera branschhändelser och missa inte en chans att berömma era konkurrenter när de gör bra saker. Om ni inte kan ge beröm så undvik att kritisera enskilda konkurrenter.

7. Engagera medarbetarna

Uppmuntra medarbetare att posta egna inlägg för att nätverka och bidra med branschanalyser. Dela gärna medarbetarnas inlägg regelbundet från er företagssida.

8. Använd bilder och filmer

Se till att inläggen alltid innehåller bild, film eller animationer. Många fler kommer att se och läsa era inlägg om ni gör dem visuellt aptitliga.

9. Planera era inlägg

Skapa en bank med innehåll som är färdigt för publicering. Genom att planera era inlägg i god tid kan ni dels spara tid, dels undvika långa perioder av tystnad.

10. Utvärdera regelbundet

Mät och analysera aktiviteterna regelbundet, både kvantitativt och kvalitativt. Genom att följa upp engagemang och innehåll kan ni vässa er strategi och höja kvaliteten ytterligare.