10 tips om nyhetsbrev

Ett väl utformat nyhetsbrev kan vara ett effektivt sätt att nå era mest trogna målgrupper. Genom att skapa innehåll som är enkelt, tydligt och relevant för mottagaren kan ni både nå fram med budskapet och stärka ert varumärke.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Monica Reinebo om du vill ha fler tips.

1. Utgå från syftet

Definiera ett tydligt syfte med nyhetsbrevet och utgå från det när ni tar fram innehåll. Vill ni bygga ert varumärke, utbilda kring ett ämne eller erbjuda era produkter och tjänster?

2. Gör en produktionsplan

Se till att ni har en konkret produktionsplan några månader framåt. Planen bör innehålla utskicksdatum, ämnesrad och vem som är ansvarig för att ta fram nyhetsbrevet.

3. Formatera enkelt

Använd gärna en enkel formatering av nyhetsbrevet så att mejlet lättare kommer fram och kan läsas i rätt format. Kom särskilt ihåg att testa hur mejlet ser ut i mobilen.

4. Ta fram en bra ämnesrad

Lägg lite tid på att skriva en enkel och intresseväckande ämnesrad som tydligt speglar innehållet. Gör mottagaren nyfiken på att öppna mejlet, men undvik lockrubriker.

5. Gör det lätt att agera

Uppmana till handling och interaktion genom att göra det tydligt vad ni vill att läsaren ska göra. Återanvänd gärna bilder och ingress på landningssidan för att skapa igenkänning.

6. Skriv kort

Håll informationen i mejlet tillräckligt kort och koncis för att locka till fortsatt läsning. Ge den intresserade mottagaren goda incitament att klicka sig vidare till er hemsida.

7. Börja med budskapet

Lyft fram ert budskap med hjälp av en tydlig ämnesrad, tidig placering i mejlet och eventuell bildsättning. Mottagarna läser sällan hela mejlet och kan annars missa det viktigaste.

8. A/B-testa utskicken

Ta varje chans till förbättring och testa olika versioner till ett begränsat antal mottagare. Använd funktionen för A/B-tester och prova olika ämnesrader, textlängder och utskickstider.

9. Överväg segmentering

Fundera på om nyhetsbrevet verkligen är relevant för hela er målgrupp. Det är ofta möjligt att skapa ökad relevans och få bättre resultat genom att dela upp mottagarlistan.

10. Skapa exklusivitet

Ge ert nyhetsbrev en premiumkänsla genom att erbjuda läsarna något extra. Det kan handla om attraktiva erbjudanden och möjlighet att ta del av nyheter före alla andra.