10 tips om strategi

En strategi kan beskrivas som övergripande vägval för att nå långsiktiga mål. För att fungera som ett styrinstrument behöver en strategi vara noga genomtänkt, tydligt formulerad och närvarande i verksamheten.

Läs om våra tjänster inom strategi och hör gärna av dig till Katalin Herngren om du vill ha fler tips.

1. Prioritera på riktigt

Fokusera era resurser där de gör störst skillnad. Riktiga prioriteringar innebär att välja bort saker av stor betydelse, trots att det är svårt.

2. Sätt ett tydligt mål

Välj ut och lyft fram ett enda konkret mål för att tydliggöra vad ni ska uppnå. Skapa engagemang för strategin genom att kontinuerligt följa upp målet.

3. Identifiera utmaningen

Fundera över vilka hinder som står i vägen för att nå målet och hitta den utmaning som ni bedömer är allra viktigast. Genom att fokusera strategin på den utmaningen ökar möjligheterna till verklig förändring.

4. Ställ en diagnos

Analysera den valda utmaningen och ställ en genomtänkt diagnos på vad problemet är. Överväg alternativa förklaringsmodeller och fatta ett aktivt beslut om vilken ni väljer.

5. Fatta strategiska beslut

Gör en bedömning av vilka strategiska vägval som är mest effektiva för att nå ert mål. Utgå från er diagnos samt era unika styrkor och hitta en lösning för hur ni ska hantera utmaningen.

6. Inkludera aktiviteter

Se till att strategin leder till handling genom att inkludera konkreta aktiviteter som tar er närmare målet. Genom att bli konkreta direkt så minskar ni risken att strategin blir en hyllvärmare.

7. Håll det enkelt

Använd ett enkelt språk som kan förstås av så många som möjligt. Ju fler medarbetare som verkligen begriper och uppskattar strategin, desto större möjligheter har ni att lyckas.

8. Berätta för omvärlden

Bind er vid masten genom att kommunicera era övergripande vägval externt. Då förbättrar ni förutsättningarna för att strategin också får genomslag internt.

9. Missionera internt

Förankra strategin återkommande i alla relevanta interna sammanhang. Huvudbudskapet i strategin bör upprepas ofta och under lång tid för att få fäste i organisationen.

10. Gör en årlig översyn

Utvärdera och uppdatera strategin en gång per år. Diskutera, analysera och reflektera kring era vägval och överväg att förändra de konkreta aktiviteterna.