Superföretag

Veckans Affärer har utsett Westander till ekonomiskt högpresterande Superföretag två gånger.

Superföretagen 2007: Westander är ett av 359 Superföretag
Superföretagen 2006: Westander är ett av 283 Superföretag