10 tips om offentliga konflikter

En offentlig konflikt mellan två företag är som regel dålig för båda parters varumärken. Ni kan sänka konfliktnivån och minska varumärkesskadan genom att agera snabbt och visa omvärlden att ni är den resonabla parten.

Läs mer om vår heldagskurs Kriskommunikation och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1

Tänk efter före

Om motparten kritiserar er offentligt bör ni om möjligt vänta ett dygn med att svara. Annars är risken stor att ni agerar i affekt, hamnar i försvarsställning eller använder ett olyckligt ordval.

2

Prata med motparten

Ta tidigt muntlig kontakt för att visa lyhördhet och få veta mer om bakgrunden till kritiken. Ställ frågor för att förstå motpartens perspektiv och undvik i det här läget att förklara eller försvara er.

3

Ta hjälp utifrån

Anlita extern hjälp inom kriskommunikation som kan ge er goda råd med ett utifrånperspektiv. En aktör som är involverad i en konflikt löper stor risk att drabbas av tunnelseende.

4

Skriv en debattartikel

Formulera ett debattinlägg som plattform för er kommunikation. Skrivandet gör att ni tänker igenom sakfrågan på ett strukturerat sätt och i många fall är det bra att publicera texten.

5

Ta fram frågor och svar

Förbered ett frågor och svar-dokument som ni kan använda både för er internkommunikation och inför journalistkontakter. Överväg att även publicera frågor och svar på hemsidan.

6

Framför er bild

Besvara alltid kritiken på ett nyanserat sätt, genom att lägga fram er sida av saken i samma forum som motparten. Fall inte för frestelsen att vare sig ducka för kritiken eller gå till onödigt motangrepp.

7

Beröm motparten

Visa gärna uppskattning för att den andra parten har delat med sig av sitt perspektiv i en viktig fråga. Recensera aldrig motpartens agerande i negativa termer.

8

Betona samsyn

Hitta och lyft gärna fram de intressen som båda parter uppenbart har gemensamt. Spekulera aldrig kring motpartens eventuella andra intressen.

9

Fokusera på sakfrågan

Var tydlig med var ni står i sakfrågan, redovisa era överväganden och lyft fram samhällsnyttan. Välkomna en debatt i frågan och visa respekt för motpartens ställningstagande.

10

Engagera medarbetarna

Skapa intern stolthet genom att informera och involvera de anställda kring konflikten och ert ställningstagande. Uppmuntra medarbetarna att bidra med tankar, synpunkter och frågor.