10 tips om opinionsbildning

Opinionsbildning handlar om att påverka människors åsikter kring en samhällsfråga. Syftet kan vara att påverka politiska beslut, förändra målgruppens beteende eller stärka det egna varumärket.

Läs om våra tjänster inom opinionsbildning och hör gärna av dig till Mattias Falk om du vill ha fler tips.

1

Bestäm strategin

Lägg grunden för er strategi genom att tydligt beskriva vad ni vill uppnå och varför. Det hjälper er att avgöra vilken målgrupp ni ska rikta er till och hur budskapet ska formuleras.

2

Tala till hjärta och hjärna

Utgå från fakta, men formulera också en berättelse som väcker känslor och engagerar. Det är viktigt för att människor ska vilja sprida budskapet vidare.

3

Påverka beteenden

Främja beteenden som är positiva för individen och samhället. Människors åsikter formas i stor utsträckning av deras eget agerande. Gör det därför lätt att göra rätt.

4

Vänd er till opinionsbildare

Rikta er kommunikation direkt till andra namngivna opinionsbildare. På så sätt kan ni lättare aktivera både anhängare och motståndare.

5

Undvik filterbubblan

Ta er ur filterbubblans begränsade version av verkligheten. Tänk på att reagera på inlägg också från era meningsmotståndare.

6

Mobilisera på Facebook

Bilda en sluten grupp till stöd för er sak på Facebook. I gruppen kan ni sprida information, planera aktiviteter och fördela arbete.

Exempel: #metoo-kampanjen mot sexuella trakasserier fick ett enormt genomslag. De många branschuppropen i Sverige planerades nästan helt i slutna grupper på Facebook.

7

Använd nyhetsmedier

Hitta nyhetsvinklar som gör att ni proaktivt kan föra ut ert budskap till nyhetsmedier. Publicitet i nyhetsmedierna skapar också genomslag i sociala medier.

8

Skriv debattartiklar

Ta fram debattartiklar med ett tydligt budskap och replikera snabbt på andras inlägg. Sprid era publicerade debattartiklar i sociala medier.

9

Gör en opinionsundersökning

Mät målgruppens attityd genom en opinionsmätning innan ni börjar arbetet. På så sätt kan ni följa upp om ert arbete ger resultat och även använda resultatet som nyhetskrok.

10

Gilla debatten

Var tydliga i era ställningstaganden och var beredda på reaktioner. Välkomna debatten och se eventuell kritik som en möjlighet att föra ut ert budskap en gång till.