10 tips om opinionsbildning

Opinionsbildning är ett systematiskt arbete för att påverka människors åsikter, attityder eller värderingar kring en samhällsfråga. Syftet kan vara att påverka politiska beslut, allmänhetens beteende eller opinionsbildarens varumärke.

Läs mer om vår heldagskurs Opinionsbildning och hör gärna av dig till Kristoffer Housset om du vill ha fler tips.

1

Bestäm strategin

Lägg grunden för er strategi genom att tydligt beskriva vad ni vill uppnå och var­för. Det hjälper er att avgöra vilken mål­grupp ni ska rikta er till och hur budskapet ska formuleras.

2

Tala till hjärta och hjärna

Utgå från fakta, men formulera också en berättelse som väcker känslor och engage­rar. Det är viktigt för att människor ska vilja sprida budskapet vidare.

3

Påverka beteenden

Främja beteenden som är positiva för in­dividen och samhället. Människors åsikter formas i stor utsträckning av deras eget age­rande. Gör det därför lätt att göra rätt.

4

Vänd er till opinionsbildare

Rikta er direkt till andra opinionsbildare i kommunikationen. På så sätt kan ni akti­vera både anhängare och motståndare.

5

Undvik filterbubblan

Ta er ur filterbubblans begränsade version av verkligheten. Tänk på att reagera på in­lägg också från era meningsmotståndare.

6

Mobilisera på Facebook

Bilda en sluten grupp till stöd för er sak på Facebook. I gruppen kan ni sprida in­formation, planera aktiviteter och fördela arbete.

Exempel: #metoo-kampanjen mot sexuella trakasserier fick ett enormt genomslag. De många branschuppropen i Sverige planera­des nästan helt i slutna grupper på Facebook.

7

Använd nyhetsmedier

Hitta nyhetsvinklar som gör att ni pro­aktivt kan föra ut ert budskap till nyhetsmedier. Publicitet i nyhetsmedierna skapar också genomslag i sociala medier.

8

Skriv debattartiklar

Skriv debattartiklar med ett tydligt bud­skap och replikera snabbt på andras inlägg. Sprid era publicerade debattartiklar i so­ciala medier.

9

Gör en opinionsundersökning

Mät målgruppens attityd genom en opi­nionsmätning innan ni börjar arbetet. På så sätt kan ni följa upp om ert arbete ger resultat och även använda resultatet som nyhetskrok.

10

Gilla debatten

Var tydliga i era ställningstaganden och var beredda på reaktioner. Välkomna debatten och se eventuell kritik som en möjlighet att föra ut ert budskap en gång till.