10 tips om opinionsbildning

Opinionsbildning handlar om att påverka människors åsikter kring en samhällsfråga. Syftet kan vara att påverka politiska beslut, förändra målgruppens beteende eller stärka det egna varumärket.

Läs om våra tjänster inom opinionsbildning och hör gärna av dig till Mattias Falk om du vill ha fler tips.

1

Bestäm syftet

Lägg grunden för er opinionsbildning genom att tydligt beskriva vad ni vill uppnå och varför. Det hjälper er att avgöra vilken målgrupp ni ska rikta er till och hur budskapet ska formuleras.

2

Förstå målgruppen

Lär känna målgruppens behov, önskemål och drivkrafter. Med ökad kännedom om målgruppen blir era budskap mer träffsäkra och kommunikationen mer effektiv.

3

Gör en opinionsundersökning

Mät målgruppens attityd genom en opinionsmätning innan ni börjar arbetet. På så sätt kan ni följa upp om ert arbete ger resultat och även använda resultatet som nyhetskrok.

4

Peka på problemet

Beskriv ett tydligt samhällsproblem som behöver lösas. Presentera en lösning på problemet som målgruppen kan ställa sig bakom och stå upp för.

5

Tala till hjärta och hjärna

Utgå gärna från hårda fakta, men formulera också en berättelse som väcker känslor och engagerar. Den starka berättelsen är viktig för att målgruppen ska vilja sprida budskapet vidare.

6

Koka ner budskapet

Sammanfatta ert budskap i en form som är enkel att sprida vidare. En förkortning, hashtag eller slogan gör det enkelt för människor att prata om er fråga.

7

Uppmana till handling

Berätta för er målgrupp vad ni vill att de ska göra. En tydlig uppmaning gör det enkelt för dem att agera på ert budskap, till exempel genom att skriva under eller dela vidare inlägg.

8

Använd alla kanaler

Genomför många aktiviteter i flera olika kanaler där målgruppen finns. Ett brett genomslag är varumärkesstärkande och bidrar till att frågan uppfattas som viktig och angelägen.

9

Engagera ambassadörer

Samarbeta med namnkunniga personer som tar ställning i er fråga. Att ha experter eller kända profiler på er sida är ett effektivt sätt att skapa både legitimitet och uppmärksamhet.

10

Gilla debatten

Var tydliga i era ställningstaganden och förbered er på olika slags reaktioner. Välkomna debatten och se eventuell kritik som en möjlighet att föra ut ert budskap en gång till.