Årets samhällsnytta

Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. För att årligen påminna både oss själva och våra kunder om den samhällsnytta vi tillsammans bidrar med delar vi ut en utmärkelse till de av byråns kunder som särskilt har bidragit med samhällsnytta under det gångna året.

Kundansvariga på byrån har nominerat uppdrag i samråd med uppdragsgivaren. Bland de inkomna nomineringarna har byråns konsulter röstat fram tio finalister. Därefter utsåg en jury uppdragen på första, andra och tredje plats. Vinnarna får diplom och blommor.

Juryn har utgjorts av Westanders ledningsgrupp bestående av Johanna Look, byråchef, Ulrika Sandström, HR-chef, Patrik Westander, vd, samt affärsområdescheferna Anders Wennerstrand, Frida Blom, Maja Stridsberg, Mattias Falk, Jessica Henryson, Sara Arborén och Sebastian Stjern.

Vinnarna presenterades vid en prisutdelning den 26 januari.

Läs pressmeddelandet här.

Första plats: Läromedelsförfattarna
Juryns motivering: Läromedelsförfattarna vill att alla elever ska ha bra läromedel och att lärarna ska få större möjlighet att bestämma vilka läromedel som ska användas i undervisningen. Genom både opinionsbildning och lobbying har de fått upp läromedelsfrågan på den politiska agendan och bidragit till en riktad budgetsatsning på 1,8 miljarder kronor till läromedel under kommande tre år.

Kontaktperson: Per Kornhall, ordförande
Arbetsgrupp på Westander: Johan Lindahl (kundansvarig), Kristoffer Housset och Sara Haraldsson.

Andra plats: Nätverket för solparker (inom Svensk Solenergi)
Juryns motivering: Solparker har en enorm potential att snabbt bidra med fossilfri, billig el som kan minska klimatutsläppen och lindra energikrisen. Nätverket för solparker vill öka kunskapen om solkraftens roll i ett hållbart energisystem och bidra till politiska beslut som främjar utbyggnaden av solparker i Sverige.

Kontaktpersoner: Ted Bergdahl, European Energy
Arbetsgrupp på Westander: Ida Alterå (kundansvarig), Jessica Henryson och Kajsa Ulfsdotter.

Tredje plats: EcoDataCenter
Juryns motivering: Utvinning av kryptovalutor kräver enorma energimängder – enbart bitcoinutvinning bedöms förbruka nästan lika mycket energi som hela Sverige. EcoDataCenter har därför beslutat att förbjuda kryptovalutor i sina datacenter och uppmanar resten av branschen att göra likadant.

Kontaktperson: John Wernvik, Chief Marketing Officer
Arbetsgrupp på Westander: Sebastian Stjern (kundansvarig), Jonas Bane, Marie Hemberg, Jakob Lundgren och Pernilla Ohlin.

Övriga finalister:

Bankomat
Kontanter är viktiga både för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap. Bankomat vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala. Företaget har deltagit i samhällsdebatten med konkreta förslag om hur staten kan få hela kontantkedjan att fungera.

Collectum
350 000 seniorer kombinerar jobb och pension. Collectum driver på för en lagändring så att fler seniorer ska kunna jobba och bidra till välfärden utan att riskera en skattesmäll.

Gröna arbetsgivare
Gröna arbetsgivare vill förbättra kompetensförsörjningen inom djursjukvården och verkar för att fler veterinärer ska utbildas i Sverige. Genom politisk påverkan och opinionsbildning bidrar Gröna arbetsgivare till att Sverige kan fortsätta leverera en djursjukvård i världsklass.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Nu är många mäklarfirmor försiktiga med sin kommunikation, eftersom de tror att nyheter om prisnedgångar skapar oro på marknaden. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling berättar tydligt och transparent vad prisutvecklingen innebär, hur de ser på framtiden och hur man som individ kan tänka när det gäller sin boendeekonomi. Det bidrar till att skapa en tryggare och bättre fungerande bostadsmarknad.

Länsförsäkringars Forskningsfond
Länsförsäkringars Forskningsfond stödjer forskning på områden som ligger nära människors vardagliga trygghet. Genom att dela med sig av forskning vill Länsförsäkringar bidra till en tryggare vardag, ett tryggare boende och ett tryggare samhälle.

Omställlningsfonden
Omställningsfonden underlättar omställning i välfärden. Under 2022 har stiftelsen ordnat jobb eller studier till över 1 000 svenskar som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller fått anställningen avslutad på grund nedsatt arbetsförmåga. Man har även bidragit till att genomföra och öka kännedomen om en av årets viktigaste arbetsmarknadsreformer; omställningsstudiestödet.

Skogssällskapet
Stiftelsen Skogssällskapet vill nyansera den polariserade skogsdebatten i Sverige och bidra med kunskap om skogens alla värden. Genom framgångsrika debattartiklar i Sveriges lokaltidningar har de delat nyttiga fakta som både allmänbildar och bidrar till ett hållbarare skogsbruk.

Här kan du läsa om dessa uppdrag samt våra andra pågående lobbyuppdrag och långsiktiga samarbeten.

Tidigare vinnare

2021
Första plats: Ragn-Sells
Andra plats: Svensk Exportkredit
Tredje plats: Operation Smile

2020
Första plats: Bris
Andra plats: Moderna Försäkringar
Tredje plats: Ragn-Sells