Årets samhällsnytta

Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. För att årligen påminna både oss själva och våra kunder om den samhällsnytta vi tillsammans bidrar med delar vi ut en utmärkelse till de av byråns kunder som särskilt har bidragit med samhällsnytta under det gångna året.

Kundansvariga på byrån har nominerat uppdrag i samråd med uppdragsgivaren. Bland de inkomna nomineringarna har byråns konsulter röstat fram tio finalister. Därefter utsåg en jury uppdragen på första, andra och tredje plats. Vinnarna får diplom och blommor.

Juryn har utgjorts av Westanders ledningsgrupp bestående av Frida Blom, tf byråchef, Ulrika Sandström, HR-chef, Patrik Westander, vd, samt affärsområdescheferna Anders Wennerstrand, Jessica Henryson, Johannes Krunegård, Monica Reinebo, Sara Arborén och Sebastian Stjern.

Vinnarna presenterades vid en prisutdelning den 11 januari.

Läs pressmeddelandet här.

FÖRSTA PLATS: ØRSTED

Juryns motivering: Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Genom att bidra med konkreta förslag för en snabbare utbyggnad av havsbaserad vindkraft och produktion av fossilfria elektrobränslen bidrar Ørsted till att möjliggöra hela samhällets klimatomställning.

Kontaktperson: Magnus Demervall, chef för public affairs.

Arbetsgrupp på Westander: Ida Alterå, (kundansvarig), Jessica Henryson, Henrik Westander, Maja Zachrisson och Sara Haraldsson.

ANDRA PLATS: JUMPYARD

Juryns motivering: Med en affärsidé som bygger på att ta kul på allvar vill Jumpyard sätta fler barn i rörelse. När bara två av tio barn når Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 60 minuters pulshöjande rörelse om dagen behöver vuxenvärlden ta sitt ansvar. Jumpyard bidrog med 2 miljoner hopptimmar under 2023. Varje timme är ett steg i riktning mot bättre hälsa för barn och unga.

Kontaktperson: Pelle Möller, vd och grundare.

Arbetsgrupp på Westander: Sara Arborén (kundansvarig), Julia Högberg och Emma Stark.

TREDJE PLATS: HOLMEN

Juryns motivering: Holmen vill främja ett hållbart skogsbruk som både bidrar till klimatomställningen och värnar den biologiska mångfalden. Holmen har deltagit särskilt aktivt i samhällsdebatten kring två prioriterade frågor: hur all råvara från skogen kan tillvaratas i den gröna omställningen och hur skogsnäringen kan arbeta för att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet.

Kontaktperson: Sonja Sandbacka, pr-ansvarig.

Arbetsgrupp på Westander: Frida Blom (kundansvarig), Linnea Sandström Lange och Jenny Rydén.

Övriga sju finalister:

Collectum
Collectum vill göra det möjligt för landets seniorer att kombinera jobb och pension utan att riskera en skattesmäll på flera tusen kronor i månaden. Genom opinionsbildning har Collectum lyft upp frågan på den politiska agendan och äldre- och socialförsäkringsministern och pensionsgruppen är nu överens om att genomföra en översyn för att göra det möjligt att pausa utbetalningar av tjänstepensionen.

Cramo
Cramo vill bidra till ökad jämställdhet i byggbranschen genom att underlätta föräldraskap i arbetslivet. Genom att driva frågan i samhällsdebatten samt ta ambitiösa initiativ i den egna verksamheten knuffar Cramo byggbranschen mot att bli mer inkluderande och framgångsrik.

EcoDataCenter
Datacenter behövs för att samhället ska fungera. Men de kräver stora mängder energi, energi som oftast blir spillvärme som inte används. I Östersund satsas 18 miljarder på en anläggning där spillvärmen från EcoDataCenter används till att värma upp gigantiska växthus. Genom satsningen får industrin tillgång till datakraft med lågt klimatavtryck samtidigt som den lokala livsmedelsproduktionen ökar.

Mogrenstiftelsen
Mogrenstiftelsen delar ut priser inom två områden som ofta hamnar i skymundan: Läkare som stärker empati och patientfokus i vården och lovande musiker i början av karriären. Med priserna på en kvarts miljon kronor var bidrar Mogrenstiftelsen till att empati och patientfokus prioriteras högre och stärker kulturlivet genom att uppmuntra unga musiker att våga satsa på en karriär i ett osäkert fält.

Nätverket för solparker
Solparker har en enorm potential att snabbt bidra med stora mängder förnybar, billig el som kan minska klimatutsläppen och pressa elpriserna. Genom att sprida kunskap kring solkraften och bidra till politiska beslut vill Nätverket för solparker accelerera energiomställningen, främja utbyggnaden av solparker, och bidra till både minskade utsläpp och en snabbare elektrifiering av samhället.

Ragn-Sells
Människans ständiga brytning av nya råvaror ur jorden står för hälften av alla klimatutsläpp, 90 procent av hotet mot biologisk mångfald och 90 procent av vattenbristen. Miljöföretaget Ragn-Sells bidrar med cirkulära lösningar för att använda de råvaror vi redan har producerat i stället, om och om igen, och hjälper beslutsfattare att ta bort hinder som står i vägen för det cirkulära samhället.

Semantix
Professionell tolkning är avgörande för att personer utan tillräckliga språkkunskaper ska kunna förstå och göra sig förstådd i kontakten med myndigheter, rättsväsende och sjukvård. Utan tillgång till tolk äventyras rätts- och patientsäkerheten. Genom lobbying och opinionsbildning i både Sverige och Finland arbetar Semantix för att säkerställa rätten till professionella tolkar i kontakten med det offentliga.

Tidigare vinnare

2022

Första plats: LÄROMEDELSFÖRFATTARNA

Andra plats: NÄTVERKET FÖR SOLPARKER (INOM SVENSK SOLENERGI)

Tredje plats: ECODATACENTER

2021

Första plats: RAGN-SELLS

Andra plats: SVENSK EXPORTKREDIT

Tredje plats: OPERATION SMILE

2020

Första plats: BRIS

Andra plats: MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Tredje plats: RAGN-SELLS